Til hovedinnhold
Norsk English

Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk

Nettverk
Illustrasjonsfoto: Geir Mogen
Vi må bli bedre på å tilpasse oss klimaendringene. Dette gjøres best gjennom samarbeid i nettverk, viser en fersk forskningsrapport.

Den nye rapporten fra forskningssenteret Klima 2050, Nettverk for klimatilpasning – Hvorfor og hvordan, gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning.

– Nettverk er en viktig måte å skape holdningsendring på, og påvirke til konkrete tiltak og strategier for klimatilpasning. Mange små kommuner i Norge har aldri vært del av noe klimanettverk, og vil være en viktig gruppe å nå, sier seniorforsker Åshild Lappegard Hauge ved SINTEF Byggforsk.

Velg riktig nettverk

Noen større bykommuner deltar i mange ulike nettverk. Det vil være viktig at kommunene vurderer hvilke nettverk man skal delta i, og hvor mange, slik at det ikke går utover arbeidsoppgaver i organisasjonen. Målet er at de nettverkene som etableres skal være gjennomtenkte og spisset.

– For at fordelene ved nettverksarbeid skal kunne utnyttes til fulle, har det mye å si hvordan nettverket etableres, organiseres og driftes. Nettverket bør ha fokus på forankring og konkrete planer for hvordan kunnskapen skal implementeres i deltakernes organisasjoner, sier Hauge.

Flernivånettverk for å påvirke holdninger til klima og miljø

Rapporten belyser også fordeler ved å bruke nettverk for å lære om og påvirke holdninger til klima og miljø. Fokuset har vært på flernivånettverk for kommuner. "Flernivå" betyr at nettverkene inkluderer offentlige forvaltere på flere nivåer. Likevel vil flere av rådene kunne gjelde også for nettverk der statlige eller private organisasjoner inngår, og nettverk som jobber med lignende tema.

– Rådene vi gir bygger på erfaringer og evalueringer av tre ulike flernivånettverk for å lære kommuner klimatilpasning, sier Hauge.

Rapporten gir også forslag til hvilke tema og oppgaver som kan være en første innføring i klimatilpasning for kommuner som ikke har jobbet mye med dette tidligere.

Last ned rapporten

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Utforsk fagområdene

Kontaktperson