Til hovedinnhold
Norsk English

12 000 elever har kartlagt gummigranulat

Hver gang det spilles fotball på en av Norges kunstgressbaner frakter hver spiller med seg to milliliter gummigranulat ut av banen. Det kan bety omtrent 65 tonn avfall som havner i naturen i løpet av et år – og mye av dette er plastmateriale.

Tallene på svinn av kunstgressgummi kan forskere takke over 12000 elever for. Elever fra 285 skoler har deltatt i Forskningskampanjen om å sjekke kunstgressbaner. De undersøkte hva slags gummikuler som ble brukt på sin nærmeste kunstgressbane, i tillegg til at de målte hvor mye gummi som klistret seg til klær og sko etter en kort fotballkamp. 

Bruken av kunstgressbaner føyer seg inn i det store bildet av små og store kilder til plastforurensingen. Det er materiale fra gjenbrukte bildekk som er hyppigst i bruk på norske baner og denne typen gummikuler ble registrert på 80 % av banene i undersøkelsen.

Til sammen sjekket elevene 343 fotballbaner fordelt på 144 kommuner over hele Norge. Se hvilke baner som er undersøkt i ditt fylke eller din kommune: https://www.miljolare.no/aktiviteter/kunstgress/resultater/?side=omrader

Forskningskampanjen drives av Forskningsrådet i samarbeid med Miljølære.no. Hvert år trekkes ulike forskningsinstitusjoner med – i år er det NILU, SINTEF, Akvaplan-niva, Havforskningsinsttuttet og Framsenteret som har vært partnere.

Fotballspillere står ikke for alt svinnet fra kunstgressbaner, størstedelen av plastforurensingen fra banene stammer fra avrenning med regnvann, snømåking, vær og vind. Forskningskampanjens prosjektleder mener likevel at undersøkelsen er et viktig bidrag: 

- Undersøkelsen vår gir unike tall på svinn av gummikuler som fraktes bort fra banene med spillere, og at enkle tiltak kan redusere denne forurensningskilden. Så er det i seg selv viktig at så mange elever får et innblikk i hvordan forskning kan bidra til å løse praktiske samfunnsproblemer. Denne type "folkeforskning" er verdifullt både for forskningsinstitusjonene som kan ta resultatene i bruk, og for deltakerne som får lære om forskningsmetoder, sier prosjektleder Marit Møllhausen.

Kontaktperson