Til hovedinnhold
Norsk English

– Byggforskserien er et tidsbilde

Byggforskserien utstilling
Ph.d.-kandidat Bjørnar Nørstebø viste og forklarte ved utstillingsåpningen. T.h.: Universitetslektor Søren S. Sørensen ved Institutt for arkitektur, AHO. Foto: Remy Eik
Utstillingen "Byggforskserien - Past, Present, Future" kan nå oppleves på Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo.

Det er i år 60 år siden de første anvisningene ble publisert og solgt. Dette var starten på Byggforskserien slik vi kjenner den i dag – og starten på 60 års arbeid for kvalitet i norske bygg. Serien har utviklet seg i tråd med behov og nye produkter i markedet, og brukes i dag både av prosjekterende, entreprenører, byggmestre, utdanningsinstitusjoner, advokater, FDV og vanlige boligeiere.

60 år med Byggforskserien

Utstillingen Byggforskserien – Past, Present, Future, som er laget av Ph.d.-kandidat Bjørnar Nørstebø,viser Byggforskseriens 60 år lange historie fram mot dagens versjon. Utstillingen viser hvordan Byggforskserien har respondert på tidligere behov og problemstillinger i byggebransjen, og peker på noen utfordringer ved framtidig formidling av denne kunnskapen. Utstillingen er åpen på ukedager kl. 8-15 fram til 10. oktober.

– Byggforskserien er et tidsbilde, sa doktorgradsstipendiat og initiativtaker til utstillingen, Bjørnar Nørstebø ved åpningen. – Når vi ser Byggforskserien i sammenheng med regelverk og standarder, ser vi flere områder for utvikling i lys av digitalisering og de mulighetene det gir. Jeg tror Byggforskserien på sikt vil ta opp igjen arbeidsoppgaver rundt bokvalitet, romløsninger, lys og farger slik mer humanistisk orienterte faggrupper arbeidet med tidligere.


Markeds- og kommunikasjonssjef Veslemøy Nestvold ved SINTEF innledet sammen med Bjørnar Nørstebø under åpningen av utstillingen på AHO. Foto. Remy Eik

– Arbeidet som Bjørnar holder på med er viktig med tanke på utvikling av produktet for framtida, og det vil forhåpentligvis gi oss noen gode råd for å løse utfordringene og se mulighetene digitalisering gir framover, sa markeds- og kommunikasjonssjef Veslemøy Nestvold ved SINTEF Byggforsk ved åpningen av utstillingen.

Symposium i oktober

Symposiet Nordic Building Code: Former, Present and Future i Oslo 10. oktober er ment som starten på et nettverk av forskere og andre som jobber med byggeregler og kommunikasjonen rundt dette.

På symposiet er målet å etablere et sted for diskusjoner og nettverking for forskere på feltet og til å få et overblikk over pågående forskning på byggeregler og relaterte problemstillinger som rettledninger, standarder og anvisninger knyttet til regelverket. I tillegg til dette ønsker initiativtakerne å få et kritisk blikk på mål, effekt og utforming av ytelseskrav i regelverket.

Foredragsholdere fra England, Sverige og Danmark vil holde innledninger i tillegg til blant annet den norske gründerbedriften Spacemakers, som har gjort stor suksess med digitalisering og visualisering av mål, krav og utnyttelsesgrader for utbyggingsplaner i spesielle områder.

 

Kontaktperson