Til hovedinnhold
Norsk English

Vil forske på stigerør for dypt vann

SLWR (Steel Lazy Wave Riser) - Disse rørene er laget av stål og er en robust løsning som egner seg godt til oljeutvinning på dypt vann.
SINTEF Ocean inviterte nylig industrien til et møte for å få de med på et forskningsprosjekt på stigerør spesielt egnet for olje- og gassutvinning på dypt vann.

SINTEF Ocean ønsker å starte opp et forskningsprosjekt fra høsten 2017, hvor industrien finansierer forskning på stigerør med navn SLWR (Steel Lazy Wave Riser). Disse rørene er laget av stål og er en robust løsning som egner seg godt til oljeutvinning på dypt vann.

Stålrør godt egnet på dypt vann

- Når slike rør blir utsatt for store bølger eller sterk strøm, ønsker vi å være sikker på at de ikke blir ødelagt. Derfor håper vi å gjennomføre modellforsøk og forbedre analyseverktøy på SLWR, sier seniorrådgiver Halvor Lie i SINTEF Ocean.

Både Statoil og Subsea 7 har sagt at de er interessert i å finansiere denne forskningen, så fremt flere industripartnere melder seg. Planen er å få inn drøyt 4 millioner kroner til prosjektet som skal vare over to år.

Trenger mer kunnskap

- Industrien bruker i dag mye fleksible stigerør. Men disse er forholdsvis dyre og mange har opplevd høye vedlikeholds og utskiftingskostnader. Fleksible stigerør består av både plastikk og stål i ulike lag. SLWR er stigerør laget av bare stål og er derfor godt egnet til bruk på dypt vann, samtidig er de forholdsvis billige, sier Lie.

SLWR (Steel Lazy Wave Riser), som egner seg for oljeutvinning på dypt vann

Statoil håper at SINTEF Ocean lykkes med å få med seg tilstrekkelig antall samarbeidspartnere.

- Vi trenger mer kunnskap om denne teknologien, fordi vi har flere prosjekt på dypt vann som vi ønsker å utvikle i tiden framover, sier Kristoffer Aronsen, overingeniør i Statoil.

Oljegiganten har nye prosjekt i Canada på 1300 meter dyp og i Brasil på 2800 meter.

- SLWR er i dag en dypvannsløsning, men vi håper å strekke teknologien lengre slik at det kan bli mulig å bruke den også på deler av norsk sokkel, sier Aronsen.

Shell bruker allerede slike rør på sine dypvannsfelt, mens BP har planer om det og ExxonMobil vurderer det, ifølge Lie.

- Statoil, Chevron og BP deltok på møtet, i tillegg til flere fra leverandørindustrien. Vi har tidligere hatt møter med ExxonMobil. Alle var positive, så vi har god tror på at vi kan starte opp prosjektet fra høsten av, sier Lie.

Kontaktperson