Til hovedinnhold
Norsk English

Trenger forskningen for å ta nye steg

bilde fra et skip, hvor en mann jobber på dekk
Frøya og Hitra har opplevd en eventyrlig vekst på grunn av havbruksnæringen, men innser at de ikke kan ta nye steg uten hjelp fra forskere.

- Mange av firmaene på Frøya samarbeider tett med forskere fra SINTEF Ocean for å utvikle ny teknologi til havbruksnæringen. Vi er helt avhengig av dette samarbeidet, sier ordfører på Frøya, Berit Flåmo.

Nylig var formannskapene fra Frøya, Hitra og Trondheim på besøk hos SINTEF Ocean for å lære mer om forskning og innovasjon. De fikk en innføring i hva SINTEF fokuserer på innen havbruksforskning, i tillegg til en omvisning i både Havlaboratoriet og Skipsmodelltanken.

- Bygningene begynner å bli litt slitne, så det er på tide å få realisert Ocean Space Centre. Det vil sikre at vi er i front innen forskning og utvikling også framover, sier Flåmo.

Frøya har den tredje største befolkningsveksten i Norge. Hitra og Trondheim opplever også stor vekst, og mye skyldes arbeidsinnvandring. Mens øykommunene har den praktiske tilnærmingen til for eksempel oppdrett, sitter mye av den teoretiske kunnskapen rundt både biologi, konstruksjoner og miljø i Trondheim.

- Trondheim har laboratorier og kunnskapsmiljø som NTNU og SINTEF. Det er her for eksempel utviklingen av førerløse skip vil skje i tida framover. Vi har også kunnskap om hvordan vi skal forhindre rømning og lakselus, og ikke minst miljøutfordringene rundt plast i havet, sier Rita Ottervik, ordfører i Trondheim.

Rundt halvparten av næringsgrunnlaget på Frøya og Hitra er bygget opp rundt havbruk. Nedgangen i oljenæringen har gjort havbruksnæringen enda mer populær. Selv om næringen har sine utfordringer, tror ikke ordførerne at veksten vil stoppe med det første.

- Vi må satse mer på transport til havs og her tror jeg at autonome skip vil komme for fullt. Vi har også mye å hente på økt matproduksjon fra havet, som for eksempel tang og tare, sier ordfører på Hitra, Ole Haugen.

Ordføreren fra Frøya er helt enig.

- Råstoffet i fisken kan utnyttes bedre enn vi gjør i dag, og så har vi alle artene i havet som ennå ikke er oppdaget. Forskerne har en utrolig viktig jobb i utviklingen av havbruksnæringen og vi som lever av den må hele tiden være offensiv og tenke nytt, avslutter Flåmo.

Utforsk fagområdene