Til hovedinnhold
Norsk English

Skifte eller utbedre avløpsrørene?

Tegning som viser relining av avløpsrør
Relining er en metode for rehabilitering av rør fra innsiden. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Utbedring av skadde rør (relining) kan være et alternativ til utskifting. Men mange tar dårlige beslutninger fordi de har for lite kunnskap om metoden og om behovet for helhetlig planlegging.

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved å utbedre rørene fra innsiden unngår man tidkrevende rivningsarbeid, og perioden bygningen er uten vann og avløp er kortere enn ved utskifting.

Nyttig veileder for borettslag

En rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer med kunder, konsulenter og leverandører.

Rapporten er spesielt nyttig for styrer i borettslag og andre som tar beslutninger om utbedring av avløpsrør.

Mange har for dårlig kunnskap før de velger utbedringsmetode

- Når avløpssystemet skal utbedres, enten på grunn av lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse av våtrom, vann- og avløpsrør, før man velger utbedringsmetode, sier senioringeniør Karolina Stråby i SINTEF.

- Vår erfaring er dessverre av mange bestillere har for lite kunnskap om relining og hvilke begrensninger som følger med. Det kan føre til at man velger relining i tilfeller hvor totalrenovering ville vært mer hensiktsmessig.

Det er for eksempel lite hensiktsmessig å utføre relining av avløpsrør dersom vannrør, sluk og tettesjikt trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid.

Men med egnede materialer, riktig utførelse og god tilstand på øvrige installasjoner kan relining være et hensiktsmessig alternativ.

- Med denne rapporten ønsker vi å hjelpe bestillere med å velge riktig utbedringsmetode, sier Stråby.

Last ned rapporten: Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson