Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF har gitt innspill til langtidsplan for forskning

Behovet for omstilling av Norge må tillegges økt vekt i en revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette er et av de viktigste punktene i SINTEFs innspill til regjeringens arbeid med å revidere langtidsplanen.

I oktober 2014 la regjeringen fram sin Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP). Dette var første gang det var laget en slik plan i Norge, og planen er et viktig styringsdokument for forskningspolitikk. Planen gjelder for tidsrommet 2015-2024, men skal rulleres hvert 4. år.

Det er en slik rullering som nå skal skje. I sitt innspill legger SINTEF vekt på at hovedmålene og prioriteringene fra dagens LTP bør stå fast, men det må legges sterkere virkemidler for å øke næringslivets forskning.

Les hele SINTEFs uttalelse her (pdf).

Kontaktperson