Til hovedinnhold

Prosjektmøte hos Seaweed AS

Deltagerne i prosjektet TAREDYRKINGSFARTØY2020 var 25.-26. april på besøk hos Seaweed AS, lokalisert på Værlandet Bulandet.

Deltagerne i prosjektet TAREDYRKINGSFARTØY2020 var 25.-26. april på besøk hos Seaweed AS, lokalisert på Værlandet Bulandet. Sammen med Værlandet Fiskeredskap AS har de utviklet et innovativt taredyrkningsanlegg, og driver fullskala produksjon og salg av sukkertare og butare som matprodukter til forbruker.

Formålet med besøket var å se deres taredyrkningsanlegg og hvordan de høster. Vi takker for at Daniel og Ruben Fedøy hos Seaweed AS tok imot oss, og bidro aktivt inn i prosjektet med solid erfaring, samt gode og viktige innspill for videre arbeid med utvikling av taredyrkingsfartøyet.

Det vises til http://www.seaweedfromnorway.no og www.vaerlandetfiskeredskap.no for mer informasjon om hva de holder på med.

 

Publisert mandag 15. mai 2017
Forskningsleder
900 99 485

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 24.12.2019