Til hovedinnhold
Norsk English

Nye metoder for å hindre rømming

Bilde av merd og fôrflåte
I FHF-prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, skal årsakssammenhenger kartlegges og granskingsmetoder testes i samspill med næringen. Kunnskap fra dette og tidligere prosjekter skal formidles til målgruppene på nye måter.

Havbruksnæringen har som mål å redusere antall rømminger av fisk, og havbruksselskapene legger ned store ressurser på forebygging. For å redusere rømmingene ytterligere, er det behov for å ta nye grep både når det gjelder gransking av hendelser og formidling av kunnskap.

Oppdatert og detaljert kunnskap om årsaker til at rømmingshendelser oppstår, kan forbedre det forebyggende arbeidet. Dette er første gang siden 2012 at forskningsmiljøer foretar en helhetlig og systematisk gjennomgang av årsakene til rømming. Rømmingshendelsene som skal gjennomgås av SINTEF-forskere vil være fra perioden 2010-2018.

Prosjektet vil utvikle en tilpasset metode som selskapene i havbruksnæringen kan ta i bruk ved gransking av framtidige rømmingshendelser. Når selskapene har en felles metode for gransking, med samme begrepsbruk og kategorisering av hendelser, kan det bli enklere å formidle erfaringer og lære av hverandre.

For at alle skal kunne lære av ny kunnskap, er en del av prosjektet viet utvikling av nye former for formidling. Målgruppenes engasjement vil være av stor betydning, ikke minst for at næringen skal bli enda bedre til å forbygge rømming.

Både gransking, utvikling av granskingsmetoder og utforming av nettside vil skje i samspill med selskaper og ansatte i havbruksnæringen.

Prosjektet er finansiert av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond) og ledes av SINTEF Ocean. SINTEF Teknologi og samfunn og Høgskulen i Volda er viktige FoU-partnere. Prosjektet har en styringsgruppe med representanter fra industrien og følges også tett av næringens organisasjoner og Fiskeridirektoratet.

Spørsmål, innspill eller kommentarer? Ta kontakt med prosjektleder , SINTEF Ocean.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2016 - 30.06.2019

Kontaktperson:

Heidi Moe Føre

Kontaktperson