Til hovedinnhold
Norsk English

Ny undersøkelse viser høy trivsel i havbruk

Kran og arbeid på oppdrettsanlegg
Nærmere 450 ansatte har svart på "HMS-undersøkelsen i havbruk 2016".
Nærmere 450 ansatte har svart på "HMS-undersøkelsen i havbruk 2016". Tilbakemeldingene viser at de ansatte trives godt, men at de også bekymrer seg for helsa.

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet "Sikrere arbeidsplasser i havbruk", som er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Ocean, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning. For å kartlegge de ansattes egne vurderinger ble ansatte på havbruksanlegg og servicefartøy invitert til å svare på spørsmål om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette skal legges til grunn for forebyggende HMS-arbeid, teknologiutvikling og design.

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel

Deltakere melder om god helse og de trives godt. Trivsel er særlig knyttet til arbeidsmiljø og gode kollegaer. Flertallet tror de har samme jobb om fem år, og så godt som alle kan anbefale næringen som arbeidsplass for andre.

HMS-undersøkelsen tar for seg ulike helseplager men viser at muskel- og skjelettplager peker seg ut. Smerter i nakke, skulder og armer, samt smerter i rygg og hender/håndledd er vanligst. Dette er plager som mange ansatte relaterer til arbeidet. Belastningsplager er den viktigste årsaken til arbeidsrelatert fravær og det er også mange ansatte som bekymrer seg for at dette er plager som kan påvirke helsa deres negativt nå eller på sikt.

Sikkerheten må prioriteres

Sikkerhetsklima, hvordan sikkerhet prioriteres på ulike nivå i bedriften, er også kartlagt. Undersøkelsen viser at ansatte langt på vei er positive til hvordan selskap, arbeidsfellesskap og de selv prioriterer sikkerheten. Samtidig viser HMS-undersøkelsen at akutte skader er den nest viktigste grunnen til arbeidsrelatert fravær. Dette understreker at næringen må opprettholde sitt arbeid med sikkerhet.

Næringen oppfordres til å bruke rapporten i sitt HMS-arbeid. Redusert belastning og sikkerhet må også inngå som en integrert del av designprosesser, teknologiutvikling, utforming av operasjoner, utstyr og arbeidsplasser i fremtiden.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Trine Thorvaldsen

Kontaktperson