Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU, Telenor og SINTEF åpner kraftsenter for kunstig intelligens

Bilde av forskere ved AI lab
Kai T. Dragland/NTNU
Norges nye storstue for kunstig intelligens (Artificial Intelligence) åpnes i Trondheim i dag. Det nye senteret, Telenor-NTNU AI-Lab, skal styrke norsk konkurransekraft og tilføre fremtidsrettet kompetanse til samfunnet.

- Kunstig intelligens er en av de viktigste enkelt-teknologiene i vårt århundre. I fremtiden vil AI kjøre bilen din, revolusjonere kreftbehandlingen og effektivisere offentlige tjenester. Med denne lanseringen ønsker vi å akselerere utdanningen, forskningen og kompetansebyggingen som blir kritisk for Norges evne til å omstille seg til en gjennomdigital fremtid, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Senteret finansieres av Telenor med 50 millioner kroner og selskapets forskere vil delta i felles prosjekter ved lab-en. NTNU stiller med akademiske ressurser og lokaler mens forskningsorganisasjonen SINTEF skal bidra til å allmenngjøre og industrialisere forskningen.

Telenor-NTNU AI-Lab blir et åpent og delende senter der aktører fra akademia, etablert næringsliv, startup-miljøer, organisasjoner og myndigheter bidrar til og benytter seg av kunnskapsutviklingen. Senteret baserer seg på etablerte forskningsetiske prinsipper, som bidragsyterne må rette seg etter.

- Kunstig intelligens er et område der Norge kan ta en posisjon internasjonalt samtidig som vi utvikler tjenester til beste for det norske samfunnet. Det mest spennende ved Telenor-NTNU AI-Lab er at vi nå skal lage kunnskapsgrunnlaget for noe vi ikke helt vet hva er ennå. Jeg har tro på at vi skal skape et arbeids- og næringsliv der teknologi gjør menneskers liv både på jobb og privat enklere, smartere og bedre sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Målet er at mange virksomheter skal bidra med både problemstillinger og datasett som forskerne kan bryne seg på i fellesskap med aktørene selv. Telenor tilgjengeliggjør for eksempel store og anonymiserte datasett fra sine mobil- og tingenes internett-nettverk.

- Kunstig intelligens utgjør et fundamentalt teknologisk skifte som innebærer nye muligheter, økt konkurransekraft for norsk industri og større effektivitet i offentlig sektor. SINTEF satser tungt på kunstig intelligens og mener det er avgjørende at det bygges ledende kompetanse på dette området i Norge. I tett samarbeid med NTNU og Telenor vil SINTEF bidra til utvikling av teknologi basert på kunstig intelligens som skal gi økt verdiskapning i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Senteret er lokalisert hos landets fremste teknologiske universitet NTNU, i umiddelbar nærhet til SINTEF i Trondheim. Det vil ha 50 plasser fordelt på 120 kvm, og huse både professorer, doktorgradsstipendiater og studenter. Senteret vil bli ledet av en professor og kunne tilby utdanning til et bredt lag av studentmassen ved NTNU. I tillegg vil master og doktorgradsstudenter kunne ta gradene sine ved senteret og drive forskning med eksterne partnere. Telenor-NTNU AI-Lab skal forske på teori og metode innen grunnleggende maskinlæring (datamaskiners evne til å forstå og generalisere fra strukturer i data) samt drive anvendbar forskning på høyt internasjonalt nivå. Det er også en målsetning at konkrete tjenester og produkter kan bli født i lab-en og lede til nye produkter, tjenester, bedrifter og arbeidsplasser.

Åpning i dag:

Telenor-NTNU AI-Lab åpnes i Trondheim i dag med en seremoni hvor næringsminister Monica Mæland, kulturminister Linda Hofstad Helleland, Sigve Brekke (Telenor), Gunnar Bovim (NTNU), og Alexandra Bech Gjørv (SINTEF) er til stede. Selve åpningsseremonien etterfølges av en fagdag for kunstig intelligens som er åpen for studenter og publikum.

Fakta om Telenors investering:

40 millioner kroner går til finansiering av professorat, post-doc stillinger og master/doktorgradsstipender samt maskin- og programvare for lab-en. 10 millioner kroner går til å bygge et innovasjonsnettverk rundt tingenes internett som blir en svært viktig kilde til data for forskningen i senteret.

Pressekontakter:

Hanne Knudsen, Telenor Group (, +4790804015)

Stein Mortensholm, NTNU (, +4799009600)

Morten Dalsmo, SINTEF (, +47 952 91 417 blobid6.png )

Mer informasjon om Telenor-NTNU AI-Lab: https://www.ntnu.edu/ailab

Kontaktperson

Alexandra Bech Gjørv, Gunnar Bovim og
Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Gunnar Bovim (NTNU) og Sigve Brekke (Telenor) ved åpningen av AI-LAB