Til hovedinnhold
Norsk English

NCE Raufoss blir nasjonal motor for omstilling

Svein Terje Strandlie og Alexandra Bech Gjørv samtaler om rollen som Omstillingsmotor.
Svein Terje Strandlie og Alexandra Bech Gjørv samtaler om rollen som Omstillingsmotor.
NCE Raufoss, med SINTEF i en sentral rolle, er utnevnt til omstillingsmotor for norsk industri.

"Omstillingsmotoren" som et nytt virkemiddel i Innovasjon Norges klyngeprogram, som skal bidra til raskere fornyelse og omstilling i næringslivet. Evalueringer viser at bedriftene i de beste klyngene støttet av Innovasjon Norge har betydelig høyere produktivitetsvekst enn gjennomsnittet i landbasert industri.

Den første tildelingen til Omstillingsmotoren har en samlet ramme på 22 millioner kroner, og det kom søknader fra ni sterke kompetansemiljøer over hele landet.

Det ene vinneren er NCE Raufoss ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS, i samarbeid med GCE Subsea, Årdal Utvikling, Sunndal Næringsselskap og Osterøy Industrilag. Sammenslutningen består av Norges fremste virksomheter innenfor avansert produksjon. Dette prosjektet får 8 millioner kroner i støtte.

Den andre vinneren er en sammenslutning bestående av Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, iKuben i Møre og Romsdal, Smart Innovation Norway i Halden og Kongsberg Klyngen som likeverdige partnere. Gruppen har som mål å bli en motor for omstilling innenfor digital transformasjon og innovasjonsevne. Innovasjon Norge har satt av 14 millioner kroner til å støtte prosjektet.

- Det er utrolig gode nyheter at vi nå offisielt har fått status som nasjonal motor for omstilling, sier Svein Terje Strandlie, som er klyngeleder for NCE Raufoss og adm. direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing.

I løpet av de siste tre ukene har Raufoss-miljøet fått tre tildelinger fra myndigheter og virkemiddelapparat, med stor betydning for videre utvikling. SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss ble utnevnt til Katapult-senter av Siva, mens regjeringen i statsbudsjettet går inn for at SINTEF Raufoss Manufacturing får offentlig basisbevilgning som forskningsinstitutt.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv sier dette er uttrykk for en stor anerkjennelse fra samfunnet. - Vi er vist en stor tillit, og skal ta ansvar for å skape verdier for samfunnet. Vi vil mobilisere kraften i hele SINTEF for å levere forskning og kunnskap til bedrifter i de mange bransjene vi arbeider innenfor, sier Alexandra Bech Gjørv.

NCE Raufoss blir nasjonal motor for omstilling

NCE Raufoss blir nasjonal motor for omstilling

Ni industrielle kompetansemiljøer og konsortier fra hele landet har søkt Innovasjon Norge om opptak i Omstillingsmotoren. NCE Raufoss er 1 av 2 som har fått rollen som «Omstillingsmotor» for norsk industri i årene framover.