Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonalt senter for bioprosesser åpnet

Åpning av Senter for bioprosessering og ingrediensforskning på SINTEF Sealab i Trondheim.
Åpning av Senter for bioprosessering og ingrediensforskning på SINTEF Sealab i Trondheim.
Senter for bioprosessering og ingrediensforskning (BIOPRO) skal bidra til lønnsom utnyttelse av bioressurser fra mat- og sjømatindustrien.

Senter for bioprosessering og ingrediensforskning (BIOPRO) skal bidra til lønnsom utnyttelse av bioressurser fra mat- og sjømatindustrien.

- Vi har åpnet et senter for forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI), som jeg tror vil ha stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Vi trenger bedre infrastruktur og mer forskning på økt utnyttelse av bioressurser for å få til de nye produktene som skal skape verdiskapning for denne næringen i fremtiden, sier forskningssjef i SINTEF Ocean, Marit Aursand.

Fram mot 2050 vil trolig verdens befolkning vokse med 30 prosent og behovet for mat øke med 70 prosent. For å kunne framskaffe nok mat, må alt av råstoff utnyttes mer effektivt.

- Vi må maksimere utnyttelsen og minimere svinn. Ved det nye senteret vil vi kunne teste ut og utvikle nye prosesser for fremstilling av ingredienser til mat, ernæringsprodukter og helsekost, sier Aursand.

Entusiasmen blant fagfolk under seminaret var stor.

- Dette er et flott anlegg. Senteret har stort potensial til å videreutvikle metoder og prosesseringsteknologi, som det er behov for i fremtiden, sier kvalitetsdirektør i Lysi hf. Arnar Halldórsson, som hadde hovedinnlegget under fagseminaret og åpningen.

Senteret skal være en kompetanseplattform og tilbyr fasiliteter på mange områder innenfor hele verdikjeden for produksjon av ingredienser. Prosjektleder Robert Wolff ser fram til å ta i bruk det nye utstyret.

- Vi har tilgang på utstyr i både laboratorie- og pilotskala, som støttes av data fra avanserte analysemetoder. Til sammen skal dette gi tilstrekkelig kompetanse og beslutningsgrunnlag for opp-skalering og riktig teknologivalg, sier Wolff, som er forsker ved SINTEF Ocean.

Om BIOPRO

BIOPRO består av fire områder som følger verdikjeden for produksjon av ingredienser:

  • Ekstraksjon - Råstoffhåndtering
  • Raffinering og prosessering
  • Modifisering – kjemisk og bioteknologisk
  • Stabilitet – holdbarhet og kvalitet

 

Vi har tilgang på utstyr i både laboratorie– og pilot-skala, som støttes av data fra avanserte analysemetoder. Til sammen skal dette gi tilstrekkelig kompetanse og et beslutningsgrunnlag for oppskalering og riktig teknologivalg.

 

Vårt utstyr - Pilotanlegget

  • 3 reaktorer: 2x150 liter og 1x200 liter, med 3 vakuumsystem, min. trykk 0,01 mBar
  • Short Path Evaporator VK 83-6 VTA 3,2 l/h

Utforsk fagområdene

Kontaktperson