Til hovedinnhold
Norsk English

Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger?

Luseskjørt på merd
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og SINTEF Ocean inviterer til gratis erfaringsseminar med demoforsøk i SINTEF Oceans flumetank i Hirtshals, Danmark.

Forebygging er den beste strategien i lusekampen. Ulike former for behandling av lakselus har ikke vist tilfredsstillende resultater, det være seg medikamentell (resistens, dårlig behandlingseffekt, økt dødelighet i etterkant) og ikke-medikamentell (ytre skader, økt stressrespons, økt dødelighet i etterkant). Mange har tatt i bruk ulike løsninger av luseskjørt, da det reduserer luspåslaget betraktelig. Det er allikevel en bekymring om risiko forbundet med bruk av skjørt, og spesielt knyttet til reduserte oksygennivå og økt belastning på fortøyning.

Skjørtdybde er ikke lik effektiv skjermingsdybde. Strøm og bølger i vannet virker inn på skjørtet slik at det endrer form og kan krype oppover. Vannutskifting og skjerming mot luselarver er ikke nødvendigvis den man tror. I tillegg påfører strøm og bølger anlegget ekstra belastning.

Seminaret "Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger" vil belyse hvordan luseskjørt oppfører seg under vannflaten og hvilke erfaringer vi har ved bruk av luseskjørt. Modellforsøkene demonstrerer dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, og kreftene som virker på forankringen. Under forsøkene vil det tas hensyn til deltagernes ønsker for å best mulig gjenskape ulike situasjoner i praktisk oppdrett.

Modellforsøkene vil bli gjennomført med en modellmerd i skala 1:17 av en 157-metring, med en sylindrisk- og en konisk not. Skjørtene i forsøket vil ha forskjellige dybder og soliditeter (vanngjennomtrengning), montert både utenfor og innenfor flyteringen. Forsøkene vil gjennomføres ved seks ulike strømhastigheter (V), bølgehøyder (H) og –perioder (T). Skjørtene på den sylindriske merden vil bli kjørt medstrøms, mens skjørtet på den koniske merden blir kjørt både motstrøms og medstrøms. Krefter på fortøyning vil bli målt. Skjørt- og notdeformasjon vil bli overvåket med video.

Nøkkeltall

Om seminaret:

Dato: 31.5-2.6
Sted: SINTEF Oceans flumetank i Hirtshals, Danmark
Påmelding og mer info om seminaret