Til hovedinnhold
Norsk English

Forskere lager grønn løsning for Grenland

I dette storskala-laboratoriet ved SINTEF fanges CO2 fra forbrenningsgasser ved hjelp av kjemikalier. Nå skal norske og utenlandske forskere og industrifolk gjøre sitt for at nettopp CO2-håndtering skal bli en del av hverdagen i europeiske industriregioner. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Forslag til teknologiske løsninger som vil kutte CO2-utslipp betydelig i Grenland og fem andre europeiske industriregioner, skal nå utarbeides som ledd i nylig oppstartet felleseuropeisk forskningsprosjekt.

Et internasjonalt partnerskap mellom forskning og industri har igangsatt et omfattende prosjekt som skal bidra til å forvandle seks europeiske industriregioner til økonomisk robuste lavutslippsområder innen 2025.

31 partnere fra fem nasjoner deltar i det treårige forskningsprosjektet ALIGN-CCUS. Den norske delen av prosjektet har et budsjett på drøyt 46 millioner kroner. Her deltar SINTEF, NTNU, forskningsinstituttet Tel-Tek, Institutt for energiteknikk (IFE), Bellona, NORCEM/Heidelberg Cement, Teknologisenteret på Mongstad og Yara.

Prosjektet skal bidra til rask og kostnadseffektiv leveranse av teknologi for storskala fangst og transport av CO2 pluss teknologi for både utnyttelse og lagring av den innfangede CO2'en – et fagfelt som samlet forkortes til CCUS på engelsk.

CCUS-teknologi fanger karbondioksid fra store utslippskilder for permanent lagring dypt i undergrunnen eller til produksjon av nyttige produkter. Slik legger denne teknologien til rette for betydelige kutt i utslipp fra industri- og kraftsektoren.

Realisering av slik teknologi anses som avgjørende når det gjelder å begrense den globale temperaturøkningen til under 2°C og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

ALIGN-CCUS-prosjektet vil ha spesielt fokus på bestemte regioner i fem europeiske land: Grenland i Norge, Nordrhein-Westfalen i Tyskland, Rotterdam i Nederland, Oltenia i Romania samt Teesside og Grangemouth i Storbritannia. Resultatene vil bli brukt til å utarbeide forslag til etablering av CCUS-teknologi i hver av regionene.

To tredeler av midlene til den norske delen av prosjektet kommer fra et europeisk forskningsfond som både EU-kommisjonen og Norge har skutt penger inn i. Den øvrige delen av prosjektrammen dekkes opp gjennom egeninnsats fra flere av deltakerne.

For mer info om prosjektet, se hjemmeside.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson