Til hovedinnhold
Norsk English

Datadrevet bærekraft

Gruppebilde av folk
Oppstartsmøte i DataBio i Luxembourg
I et nytt EU-prosjekt skal SINTEF og flere industriaktører bidra til å finne løsninger hvor BigData kan bidra til bærekraftig produksjon i landbruk, skogbruk og fiskeri.

Primærnæringene har et stort potensiale for å utnytte storskala datainnsamling og analyse ved bruk av BigData-teknologi. Dette er et prioritert område i EU programmet Horizon 2020, og SINTEF er sterkt representert med både SINTEF Ocean og SINTEF Digital som 2 av 48 partnere i EU prosjektet.

Prosjektleder Per Gunnar Auran i SINTEF er spent på mulighetene i denne type prosjekter; – Vi har ikke tidligere deltatt i prosjekt av denne størrelsen i EU og dette åpner nye muligheter for industrisamarbeid for oss.

BigData omfatter teknologi for å håndtere og analysere store datamengder som ikke kan lagres i kun en datamaskin, men som kan fordeles mellom tusenvis av maskiner. Denne teknologien åpner for at store datamengder fra ulike kilder kan analyseres sammen, på måter som ikke tidligere var mulig, for å optimalisere bærekraftig pelagisk fiskeri.

Skal demonstrere nytteverdi for sektorene

Prosjektet skal demonstrere nytteverdien gjennom 26 spesifikke piloter innenfor jordbruk (13), skogbruk (7) og fiskeri (6). SINTEF Ocean er ansvarlig for pilotene innenfor fiskeri, hvor fire er innenfor pelagisk fiskeri i Norge.

Fiskeripilotene i DataBio fokuserer på disse tre områdene:

  • Optimalisering av drivstofføkonomi i forhold til operasjonelle valg, vær og lastforhold
  • Informasjonsstøtte for best mulig planlegging av fiske, herunder fiskeområder, metoder og utstyr.
  • BigData for marin ressursovervåkning, markedsprediksjoner og sporbarhet

Logger data på Norske fartøy

Basisverktøyet for logging av operasjonelle data står om bord i ringnotfartøyene til tre av de fire norske shippingselskapene som deltar i prosjektet, Ervik & Sævik AS, Eros AS, Kings Bay AS og Liegruppen. Disse systemene skal også utvides til å logge hydroakustikk.
Andre partnere tilbyr data som for eksempel vær og bølger, overflatetemperatur eller salinitet som kan gi relevant tilleggsinformasjon for fiskeriplanlegging. Verdensbanken, Norsk Sjømatsråd og Sildesalgslaget har også store mengder grunnlagsdata for markedstilgang, eksport og fangstdata. Sammen kan dette gi svært verdifull informasjon for økonomisk planlegging av fisket.
Mange av de internasjonale partnerne i prosjektet tilbyr programvare for datasammenstilling, analyse og visualisering. Fra disse skal det utvikles en analyseplattform for BigData for å støtte konseptene som skal utvikles.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

DataBio

Prosjektstart:

19.01.2017