Til hovedinnhold
Norsk English

DataBio

Primærnæringene har et stort potensiale for å utnytte storskala datainnsamling og analyse ved bruk av BigData teknologi. Dette er et prioritert område i EU programmet Horizon 2020, og SINTEF er representert med både Ocean og Digital som 2 av 48 partnere i EU prosjektet DataBio.

Formålet med prosjektet er teknologisk tilrettelegging for jordbruk, skogbruk og fiskeri og demonstrere nytteverdien gjennom seks spesifikke piloter innenfor hver av disse sektorene. SINTEF Ocean er ansvarlig for pilotene innenfor fiskeri , hvorav av fire er innenfor pelagisk fiskeri i Norge.

Fiskeripilotene i DataBio fokuserer på disse tre områdene:

  • Optimalisering av drivstofføkonomi i forhold til operasjonelle valg, vær og lastforhold.

  • Informasjonsstøtte for best mulig planlegging av fiske, herunder fiskeområder, metoder og utstyr.
  • BigData for marin ressursovervåkning, markedsprediksjoner og sporbarhet.

Basisverktøyet for logging av operasjonelle data står om bord i ringnotfartøyene til tre av de fire shippingselskapene som deltar i prosjektet, Ervik & Sævik AS, Eros AS, Kings Bay AS og Liegruppen, og disse systemene skal utvides til å logge hydroakustikk.

Mange av de internasjonale partnerne i prosjektet tilbyr program-vare for datasammenstilling, analyse og visualisering, og fra disse skal det utvikles en analyseplattform for BigData for å støtte pilo-tene. Andre partnere tilbyr datasett relevant for fokusområdene, bl.a. jordobservasjonsdata (EO) som satellittdata for vær og bøl-gedata, overflatetemperatur, salinitet m.m. relevant for algemo-deller (SINMOD) som er kan gi relevant tilleggsinformasjon for fiskeri planlegging. Andre datakilder som Verdensbanken, Norsk Sjømatsråd og Sildesalgslaget har store mengder grunnlagsdata for økonomisk markedsdata, eksportinformasjon og omsetning av fangstdata. Sammen kan dette gi svært verdifull informasjon for økonomisk planlegging av fisket.

Organisering:

Prosjektet utføres av SINTEF Ocean og SINTEF Digital på oppdrag fra EU-kommisjonen sammen med:

  1. Sildesalgslaget
  2. Ervik & Sævik AS
  3. Eros AS
  4. Kings Bay AS
  5. Liegruppen

Totalt har prosjektet 48 partnere.

Nøkkeltall

Prosjektstart

19.01.2017

Totalramme: 16M Euro under H2020 avtale 732064.