Til hovedinnhold
Norsk English

Alt om renhold mellom to permer

Alt om renhold
"Alt om renhold" er en lærebok som tar for seg alle renholdsfaglige forhold. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Læreboka "Alt om renhold" tar for seg alle renholdsfaglige forhold.

Renhold er et fag som har stor innvirkning på omgivelsene vare. Det påvirker både innemiljøet, arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Riktig renhold er også en viktig forutsetning for god hygiene.

Det utvikles hele tiden nye tekniske løsninger og verktøy som kan bidra til et bedre og mer effektivt renhold. Dette, sammen med den økte bevisstheten rundt renholdets miljømessige betydning, fører til strengere krav til kompetanse hos alle som arbeider med faget.

Tar for seg alle renholdsfaglige forhold

Alt om renhold er en lærebok som tar for seg alle renholdsfaglige forhold. Boka er rettet mot fagutdanning på flere nivåer – fra fagbrev som renholdsoperatør, via bachelorgrad i husøkonomi og serviceledelse, til mastergrad innen «Facility and Service Management» med mulighet for påfølgende doktorgradsstudier.

– Boka er utarbeidet med utgangspunkt i læreplanen for renholdsoperatørfaget, og har i tillegg fordypningsstoff for høyere utdanning, forteller forfatter Steinar K. Nilsen.

Stadig strengere krav til kompetanse

Alt om renhold er også en håndbok for alle som utfører, leverer eller kjøper inn renholdstjenester, rengjøringstekniske produkter eller rådgivningstjenester innen renhold og bygningsdrift.

– Renhold har stor innvirkning på omgivelsene våre; både innemiljøet, arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Kunnskapen om renholdets betydning øker, og det utvikles hele tiden nye løsninger for et bedre og mer effektivt renhold. Utviklingen stiller stadig strengere krav til kompetanse hos alle som arbeider med renhold, og vi ser en større satsing på utdanning og forskning innen renholdsfaget, sier Nilsen.

Mange oppdateringer

Den første utgaven av boka kom i 2012. Den nye utgaven inneholder blant annet et fyldigere stikkordsregister, noe som vil gjøre det enda lettere å bruke boka som oppslagsverk.

– Vi har også med en del opplysninger om den kommende revisjonen av renholdsstandarden NS-INSTA 800. Dette arbeidet ventes ikke ferdig før i starten av 2018, men vi informerer allerede nå om hva som sannsynligvis kommer, sier Nilsen.

Boka inneholder også nye figurer, forbedringer av eksisterende figurer og tabeller, nye kalkyler til bruk i planlegging av renhold, nye bransjestatistikker, og en del faglige oppdateringer. Blant annet har Fatima Myrseth fra CleanFurn bidratt med nytt og godt materiale om rengjøring og vedlikehold av lær. Det har også blitt plass til et nytt punkt om robotisering.

– I kapitlet om regelverk er det omtale av to nye forskrifter. I HMS-kapitlet er det lagt inn et nytt punkt om bruk av rengjøringsspray. Boken kommer denne gang ut i hardcover og ikke paperback, noe som gjør den mer solid, sier Nilsen.

Fagstoff til Alt om renhold er hovedsakelig hentet fra anvisninger i Byggforskserien, samt fra forsknings- og utviklingsoppdrag som er gjennomført ved SINTEF.

Les mer om boka her

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson