Til hovedinnhold
Norsk English

Verdens første skipstunnel testet i tøffe værforhold

Stadhavet er ett av de mest værutsatte og farligste havområdet vi har langs norskekysten. Svært store bølger som kommer fra ulike kanter samtidig skaper kritiske situasjoner. For å lette skipstrafikken og øke sikkerheten ønsker Kystverket å bygge en skipstunnel, den første i sitt slag i verden.

Nylig ble en modell av den 1,7 kilometer lange tunnelen laget på MARINTEK i Trondheim. To typer skip ble testet inne i tunnelen, det ene var en modell av hurtigruten Midnatsol og det andre et litt større containerskip.

- Vi ønsker å finne ut om det er mulig å kjøre gjennom tunnelen på en trygg og stabil måte under ulike strømnings- og bølgeforhold, sier Terje Andreassen, prosjektleder for Stad Skipstunnel.

Forskerne testet begge skip med tidevannsstrøm midt imot, medstrøms og i stille vann. Kystverket var til stede under hele forsøksperioden på en knapp uke og fikk mange svar.

Bilde av båtmodell i havlaboratoriet

- Vi har fått viktig informasjon og mange bekreftelser som stemmer overens med hvordan vi trodde at fartøyene kom til å oppføre seg inne i tunnelen, sier Andreassen.

Gjennom modellforsøkene fant forskerne ut at skipene kjørte fint igjennom tunnelen uten å komme borti veggene for de fleste av testkondisjonene. Modelltestene viser at det er mulig å seile gjennom stadtunellen.

- Vi har også gjennomført simuleringer. Så neste steg blir å verifisere tallmaterialet fra modelltestene oppimot de andre testene vi har gjort, sier han.

Forskerne ved MARINTEK ser ingen motforestillinger mot å bygge tunnelen innerst på Stadlandet, basert på erfaringene fra modelltestene.

Bilde av båtmodell i havlaboratoriet

- Modelltestene viser at skipene kan kjøre trygt gjennom tunnelen. Det som er den største utfordringen med prosjektet, er at innseilingen inn i tunnelen gjøres på en sikker måte i skikkelig uvær. Dette krever både beregninger, kanskje fremtidige modelltester, og ikke minst ordentlig trening av mannskapet om bord i fartøyene som skal benytte tunnelen i fremtiden, sier seniorforsker ved MARINTEK, Hans Jørgen Rambech.

Kystverket jobber mot å starte byggingen av tunnelen innerst på Stadlandet i 2019. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang med en seilingshøyde på 33 meter og en seilingsbredde på 26,5 meter. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,3 milliarder kroner.

Kontaktperson