Til hovedinnhold
Norsk English

Utreder ett felles SINTEF-institutt for havromsforskning

SINTEF har store ambisjoner for forskning og innovasjon knyttet til havrommet. For å styrke satsingen utreder SINTEF å samle flere av sine miljøer i ett felles institutt for havromsforskning.

Mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sine løsninger gjennom bærekraftig utnyttelse av havet. SINTEF har lenge vært en tydelig og viktig medspiller for næringsliv og myndigheter, og ønsker å ligge i front for å utvikle fremtidsrettede løsninger.

I dag er SINTEFs aktiviteter knyttet til hav spredd i mange av forskningskonsernets institutter. For å styrke satsingen og for å betjene kundene på en mer effektiv og faglig optimal måte har SINTEF besluttet å utrede en mulig samling av noen av de sentrale biomarine og maritimt orienterte miljøene i SINTEF. Det som blir utredet er å samle instituttene MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk samt Avdeling for miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi i ett nytt institutt, som blir et datterselskap i SINTEF.

Målet er å ha et slikt institutt på plass 1.januar 2017.

Det arbeides også for å sikre et enda tettere samarbeid med NTNU og andre viktige aktører.

SINTEF har presentert ideen for de eksterne minoritetseierne i aksjeselskapene MARINTEK og i SINTEF Fiskeri og havbruk. De er positive til visjonen, men ser frem til et nærmere beslutningsgrunnlag.

Satsingen samsvarer med ambisjonen til norske myndigheter. Hav er et av de prioriterte områdene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, enstemmig vedtatt av Stortinget våren 2015. På regjeringens Havkonferanse 30.mai la statsministeren fram en plan om å etablere en samlet havstrategi for Norge, med sterk vekt på at samarbeid på tvers skal gi vekst i dagens havnæringer med nye muligheter og arbeidsplasser.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson