Til hovedinnhold
Norsk English

TCM og SINTEF formaliserer CCS-samarbeid

CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) og SINTEF har i en årrekke vært tungt involvert med karbonfangst og lagring (CCS) aktiviteter. De inngår en samarbeidsavtale hvor deres tilbud og tjenester innen CCS vil presenteres i felleskap for markedet.

- TCM og SINTEF har en veldig positiv dialog, og ønsker nå å utforske videre muligheter for en koordinert innsats i markedet, og der det skulle være passende forhandle om felles prosjekter. SINTEF og TCM er begge verdensledende forsknings- og testmiljøer innen CCS. Ved å knytte vår komplementære kompetanse tettere sammen, utvider vi mulighetene for teknisk og kommersielt samarbeid mellom anleggene, og utvider vår rekkevidde ytterligere, sier TCMS administrerende direktør Roy Vardheim.

- Vi ser dette som en ytterligere styrking av vårt tilbud til markedet som "one stop shop" for CCS. Sammen kan vi tilby FoU og testfasiliteter fra molekylært prosjekteringsnivå til testing og optimalisering i en industrielt relevant målestokk. Effektivitet og tjenester av høy kvalitet er nøkkelord for dette samarbeidet. SINTEF er en stor aktør i europeiske FoU-aktiviteter innen CCS og med et felles nettverk av SINTEF og TCM er vi tilstedeværende i en global skala, sier Nils Røkke, SINTEFs konserndirektør for bærekraft.

TCM og SINTEF har til hensikt å utveksle informasjon om interessenter og prosjektmuligheter, og hensiktsmessig evaluering av disse prosjektene som fellesprosjekter. Felles prosjekter kan f.eks være i form av: teoretisk, fysisk og kjemisk analyse, kjemiteknikk prosessmodellering og simulering, prosesstesting og verifikasjon fra liten til stor skala.

De to selskapene bekrefter sin intensjon om samarbeid for å gjennomføre felles prosjekter og felles markedsføring, noe som kan bidra til realisering av slike prosjekter, inkludert finansiering.

Som en del av aminteknologi kvalifiseringsprogram (TQP Amine) under prosjektet CO2 Capture Mongstad (CCM), utførte SINTEF et omfattende arbeid med sikte på å utvikle metoder og prosedyrer for å vurdere helse- og miljøeffektene av aminbaserte solventer. Dette inkluderte prosedyrer for overvåking av utslipp til luft, kjemiske analyser og studier for evaluering av solventprosess, degradering og utslipp. Prosedyrene har vært aktivt brukt og videreutviklet gjennom aktiviteter på TCM.

Forskning for å lukke kunnskapshull innen utslippsreduksjon og overvåkning er i dag blant de viktigste oppgavene for å redusere risiko for CO2 fangstteknologier. TCM og SINTEF samarbeider tett med disse utfordringene, og tar sikte på å styrke samarbeidet ytterligere gjennom etablering av nye felles prosjekter. TCM og SINTEF er også involvert i felles prosjekter innen andre forskningstemaer; ett eksempel er DOCPCC prosjekt for utvikling og testing av avanserte prosesskontrollsystemer for kostnadsbesparelser og optimalisering av CO2-fangst prosessen.

I 2015, SINTEF sluttet seg til «International Test Center Network» (ITCN), som TCM og det amerikanske «National Carbon Capture Center» (NCCC) tok initiativ til tre år tidligere. Siden nettverket lanseringen i 2012, har noen av verdens ledende CCS testsentre samarbeidet og delt kunnskap om bygging og drift av testfasiliteter for å redusere kostnader, samt de tekniske, miljømessige og økonomiske risiko som er knyttet til CCS. Dette har også resultert i sterke bilaterale samarbeidskonstellasjoner.

Teknologisenteret på Mongstad, som startet sin virksomhet i 2012, er verdens største anlegg for testing og forbedring av CO2-fangst. Kunnskap vil forberede grunnen for CO2-fangst tiltak for å bekjempe klimaendringene. TCM er et joint venture mellom den norske stat (gjennom Gassnova), Statoil, Shell og Sasol.

SINTEF Materialer og kjemi, forskningsgruppe for CO2 fangst prosessteknologi, har vært aktive i CO2-fangst siden 1996 og driver fangst av CO2 laboratoriet på Tiller, et testanlegg for utvikling av post-combustion teknologi. Laboratoriet huser en fullhøyde absorpsjonstårn, og testanlegget er instrumentert for nøyaktig måling av energikrav, utslippsmålinger, solvent-degradering og andre parametere for prosessytelse.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson