Til hovedinnhold

Slik oppfyller du kravene til universell utforming

En anvisning i Byggforskserien inneholder sjekklister for dem som skal prosjektere bygninger og utearealer med krav til universell utforming.

Universell utforming
Alle som skal prosjektere bygninger og utearealer med universell utforming, får nå et nyttig verktøy. Foto: Carolyn Ahmer, HiB

Alle arbeids- og publikumsbygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming slik de er beskrevet i byggteknisk forskrift. I praksis omfattes dermed de aller fleste bygninger, bortsett fra boliger, av kravene.

Endelig er kravene samlet

Til nå har det vært vanskelig å få oversikt over hva universell utforming betyr i praksis for dem som prosjekterer bygninger og utearealer.

- I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer. Det vi har gjort er å samle dem og sortere dem tematisk i sjekklister, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Planlegging 220.311 Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer er blitt et praktisk planleggingsverktøy. Kravene til både generell brukbarhet og universell utforming er formulert som ja/nei-spørsmål med referanser til de aktuelle paragrafene i byggteknisk forskrift.

Sjekkpunktene omfatter:

  • utearealer og plassering av bygninger
  • atkomst og ganglinjer
  • planløsning og bygningsdeler
  • rom og andre oppholdsarealer
  • dør, trapp, rampe, heis
  • inneklima

- Med sjekklistene kan man sikre seg at både de generelle forskriftskravene om brukbarhet, og bestemmelsene om universell utforming, er ivaretatt ved prosjektering av bygninger og utearealer. Sjekklistene kan også brukes til å kartlegge eksisterende bygninger, eller ved uavhengig kontroll i en byggesak, sier Kirkhus

Les mer i Byggforskserien:

220.311 Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer

Publisert fredag 14. oktober 2016
Seniorrådgiver
977 15 003