Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs pris for fremragende forskning

Glade prisvinnere Ragnhild Hellesø (UiO) og Line Melby (SINTEF), med SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i midten. Foto: Marian Ådnanes, SINTEF.
Forsker Line Melby fikk i går, sammen med professor Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo, SINTEFs pris for fremragende forskning for forskningen om helseinformasjonssystemer.

Artikkelen "Introducing electronic messaging in Norwegian healthcare: Unintended consequences for interprofessional collaboration" er publisert i International Journal of Medical Informatics. Artikkelen er også vurdert som en av de tre beste internasjonale publikasjonene om pasientsentrert elektronisk samhandling av International Medical Informatics Association.

Artikkelen tar for seg bruk av et elektronisk meldesystem for kommunikasjon mellom hjemmehjelp og fastleger og gir en helsesosiologisk analyse av hvilke konsekvenser det har for helsepersonell å bruke teknologi. Det fremheves at artikkelen viser behovet for å få kunnskap om hvilken betydning innføring av helseinformasjons-systemer har for organisatoriske forhold som arbeidsflyt og arbeidsprosesser.

Prisen ble delt ut på følgende grunnlag fra fondets statutt: Hvert år med liketall utdeles for et fremragende vitenskapelig arbeid som er publisert i det kalenderår prisen deles ut for, eller i det foregående året. Arbeidet skal ha vakt internasjonal oppmerksomhet innenfor sitt fagfelt og være publisert i et internasjonalt tidsskrift med referee-ordning.

Les artikkelen på Universitetet i Oslo sine nettsider

Last ned artikkelen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson