Til hovedinnhold
Norsk English

Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller

Foto: Nils Olsson
En ny bok fra SINTEF gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbanen.

Punktlighet er viktig for jernbanens kunder. Jernbanen er et komplekst og sammensatt trafikksystem der kravene til kvalitet og presisjon er stadig økende. En av de mest sentrale kvalitetsindikatorene ved transport er punktlighet. Gjennom en serie større forskningsprosjekter de siste 10–15 årene har aktører i norsk jernbanesektor i fellesskap utviklet kunnskap og løsninger for å nå målet om god punktlighet og forutsigbarhet i togtrafikken.

Det er nå mye data tilgjengelig om punktlighet, og boken viser hvordan erfaringsdata kan presenteres og brukes. Jernbaneverket har vært prosjekteier for disse prosjektene, SINTEF, TØI og NTNU har vært utøvende forskningspartnere, mens CargoNet, NSB og Flytoget har deltatt i arbeidet. Prosjektene ble finansiert av Norges forskningsråd og de deltakende organisasjonene. Boken bygger på resultatene fra forskningsprosjektene, gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbane og fokuserer på analyser av punktlighetsdata.

Last ned filen i fulltekst