Til hovedinnhold
Norsk English

Energiministeren innviet oppgradert pioner-lab

– Flerfaseteknologi er en av grunnsteinene for oljevirksomhet, og en viktig byggekloss i framtidig utvinning, sa olje- og energiminister Tord Lien da han åpnet den oppgraderte versjonen av SINTEFs flerfaselaboratorium. Video: SINTEF/Ingvil Snøfugl
– Flerfaseteknologi er en av grunnsteinene for oljevirksomhet, og en viktig byggekloss i framtidig utvinning, sa olje- og energiminister Tord Lien da han åpnet den oppgraderte versjonen av SINTEFs flerfaselaboratorium. Video: SINTEF/Ingvil Snøfugl
Deler av Norges oljevelstand ble til i SINTEFs flerfaselaboratorium. Nå er "fødestua" oppgradert for å krympe CO2-utslipp og kostnader på sokkelen.

SINTEFS flerfaselaboratorium ligger på Tiller, en mils vei fra bygatene i Trondheim. En kilometerlang rørsløyfe og et 60 meter høyt betongtårn utgjør anleggets hjerte. Dette er en av fødestuene til flerfaseteknologien – Norges viktigste oppfinnelse siden1980, ifølge en fagjury i Aftenposten.

Olje- og energiminister Tord Lien
Olje- og energiminister Tord Lien var full av lovord om flerfaseteknologiens betydning, da han åpnet den oppgraderte versjonen av SINTEFs flerfaselaboratorium. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Flerfaseteknologien er en viktig grunn til at ikke alle offshore-felt må bygges ut med plattformer, slik de måtte da oljeeventyret kom til Norge. Den har gjort det mulig å transportere hele brønnstrømmen fra reservoaret – gass, olje og vann – ubehandlet i en og samme rørledning. Direkte fra brønner på havbunnen til plattformer med ledig kapasitet. Eller helt til land.

Nå venter nye utfordringer på norsk sokkel. Til å takle disse har SINTEFs flerfaselaboratorium fått nye briller mot fysikkens verden. 3. mars åpnet olje- og energiminister Tord Lien det oppgraderte anlegget.

Jon Harald Kaspersen, forskningssjef ved SINTEF Petroleum, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF og olje- og energiminister Tord Lien i munter samtale
Munter samtale om petroleumsteknologi da SINTEFs flerfaselaboratorium ble innviet i sin nye drakt. Fra venstre: Jon Harald Kaspersen, forskningssjef ved SINTEF Petroleum, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF og olje- og energiminister Tord Lien. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Gevinster i hundre-milliardersklassen

Flerfaseteknologien har økt inntektsstrømmen fra sokkelen de siste 30 årene betydelig. Trolig har ingen annen enkeltsatsing innenfor norsk forskning skapt så store verdier.
På Troll, Ormen Lange og Snøhvit alene har flerfasetransport redusert utbyggings- og driftskostnadene med 200 milliarder kroner.
Teknologien har i tillegg gjort det mulig å bygge ut felt som ellers ikke ville vært lønnsomme.

Størst i verden

SINTEFs flerfaselaboratorium er størst i verden.

Gjøres flerfase-eksperimenter kun i liten skala, er det uvisst om resultatene kan overføres til rør med store tverrsnitt. Laboratoriet på Tiller, innviet i 1983, fikk derfor rør med diametere helt i nærheten av hva oljeindustrien ville trenge på sokkelen.

Også dagens oppgradering springer ut av behovet for forsøk i stor skala. Før har det kun vært olje og gass i de største rørene på Tiller. Men nå strømmer også vann gjennom dem.

Nye distanserekorder

Oppgraderingen vil øke forskernes evne til å forutse helt presist hva som skjer i rørene når olje, gass og vann strømmer sammen.

Hensikten er å utvide rekkevidden for flerfasetransport – gjøre det mulig å strekke flerfaseledninger til enda flere forekomster som ikke har økonomi til å forsvare en utbygging med plattformer.

Slik vil det bli mer olje og gass ut av hver krone som investeres på norsk sokkel framover.

Krymper energiforbruk og CO2-utslipp

I tillegg vil lab-oppgraderingen gi grønne gevinster.

Når felt aldres, avgir de mer og mer vann. I dag går mye energi med til å løfte vannet opp til separasjonsutstyr på plattformdekkene.

I framtida vil slikt vann bli skilt ut i anlegg på havbunnen. Det første i sitt slag er alt installert i Nordsjøen. Med oppgraderingen på Tiller, får verden en mulighet til å videreutvikle og effektivisere denne nye grenen av undervannsteknologien som vil krympe energiforbruk og dermed også CO2-utslipp.

Dette er flerfaseteknologi

  • Olje- og gassbrønner avgir sjelden bare gass eller bare olje. Oftest kommer en blanding av begge deler opp fra reservoarene. Gjerne ispedd større eller mindre mengder vann.
  • Da oljealderen kom til Norge, måtte alle offshore-felt bygges ut med plattformer for å få separert ut vannet, samt skille gass og olje fra hverandre.
  • Flerfaseteknologien endret dette. Den gjør det mulig å transportere olje, gass og vann i en og samme rørledning - over avstander på flere mil.
  • Denne teknologien er en viktig årsak til at petroleum nå kan utvinnes fra komplette havbunnsanlegg. Dels med oljearbeiderne på land. Der er det tryggere, billigere og mer miljøvennlig å jobbe enn på plattformer som krever helikoptertransport til og fra.

Oppgradert flerfaselaboratorium

  • SINTEFs flerfaselaboratorium på Tiller i Trondheim er størst i sitt slag i verden.
  • Gjøres flerfase-eksperimenter kun i liten skala, er det uvisst om resultatene kan overføres til rør med store tverrsnitt. Laben på Tiller har derfor rør med diametere helt i nærheten av det som brukes på sokkelen.
  • Før har det kun vært olje og gass i de største rørene på Tiller. 3. mars 2016 ble en oppgradert versjon av denne rørsløyfa innviet. Oppgraderingen innebærer at også vann nå strømmer gjennom storskala-rørene.
  • Kunnskapen dette vil gi om vannets oppførsel i flerfaseledninger, vil utvide grensene for teknologiens bruksområde.
  • Oppgraderingen er finansiert av Forskningsrådet gjennom programmet INFRASTRUKTUR. Forskningsrådet har støttet prosjektet "Multiphase Lab (IMF) – National Research Infrastructure for Multiphase Flow " med 40 millioner kroner, og Statoil har bidratt med 10 millioner kroner. Støtten er likt fordelt mellom SINTEF og IFE.