Til hovedinnhold
Norsk English

Ny studie skal styrke helikoptersikkerheten

Helkopter i Nordsjøen. Photo courtesy of Sikorsky
Helkopter i Nordsjøen. Photo courtesy of Sikorsky
Oljeselskapene i Norsk olje og gass har besluttet å gjennomføre en ny studie for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innenfor helikoptersikkerhet.

Helikoptersikkerhetsstudien som nå settes i gang er den siste i en serie store studier som har blitt gjennomført på norsk sokkel. Den første (HSS-1) dekket perioden 1966–1990, den andre (HSS-2) tok for seg perioden 1990–1998 og den tredje (HSS-3) tok for seg perioden 1999–2009. Den siste studien (HSS-3b) skal dekke perioden 2009 til 2015, og også skue noe fremover i tid.

Studien gjennomføres av sikkerhetsforskerne ved SINTEF Teknologi og samfunn, på vegne av Norsk olje og gass. 16 oljeselskap deltar i tillegg til Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet, Safe og Industri Energi. Studien skal være avsluttet 4. kvartal 2016.

Les mer om studien på Norsk olje og gass sine nettsider.

Les rapporten fra Helikopterstudie 3 (2010)

Kontaktperson