Til hovedinnhold
Norsk English

Møte om MAROFF programmet

Fiskeoppdratt til havs
MARINTEK arrangerer et formidlingsmøte om MAROFF programmet ved Marinteknisk senter i Trondheim 14. til 15. juni.

Temaet for møtet er hydrodynamisk problemstillinger for skipsdesign og operasjoner. Les hele programmet her.

Under det to dager lage møtet vil arbeidet fra tre ulike SFI-er bli presentert, fem IPN/KPN prosjekt samt det pågående oppgraderingsprosjektet av dagens lab-infrastruktur ved Marinteknisk senter.

Videre vil en få industrisynspunkt på deltakelse i FoU-prosjekt og tanker om videre nasjonalt/internasjonalt samarbeid om skipsrelaterte hydrodynamiske utfordringer. Det er ingen deltakeravgift.

Vi håper at arrangementet er av interesse og ser fram til gode diskusjoner om aktuelle problemstillinger knyttet til optimalisering av skipsdesign, utvikling og kvalifisering av simuleringsverktøy mm.

Kontaktperson