Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftmaster som tenker selv

En av de nye kraftmastene med sensorikk og automatisk varsling. Foto: Rolf Magnus Sæther
SINTEF Raufoss Manufacturing er leder av NCE Raufoss, det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. I prosjektet Ask4Cluster, et samarbeidsprosjekt mellom NCE Raufoss og NCE Micro- and Nanotechnology, utvikles intelligente kraftmaster. Systemet skal hindre at mastene velter og at strømmen går. Resultatet kan bli store innsparinger for nettselskapene.

I tre år har forskningsmiljøer i NCE Raufoss og NCE Micro- and Nanotechnology i Horten samarbeidet om å utvikle intelligente kraftmaster i aluminium. Kraftmastene er intelligente i den forstand at de kan tenke selv og gi beskjed om hvordan de har det. Mastene kan forutse hendelser, som strømbrudd og mastevelt. Systemet skal gjøre det enklere for nettleverandørene å planlegge nødvendig vedlikehold og å forhindre strømbrudd og skader.

Kontaktperson