Til hovedinnhold

Kraftmaster som tenker selv

SINTEF Raufoss Manufacturing er leder av NCE Raufoss, det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. I prosjektet Ask4Cluster, et samarbeidsprosjekt mellom NCE Raufoss og NCE Micro- and Nanotechnology, utvikles intelligente kraftmaster. Systemet skal hindre at mastene velter og at strømmen går. Resultatet kan bli store innsparinger for nettselskapene.

En av de nye kraftmastene med sensorikk og automatisk varsling. Foto: Rolf Magnus Sæther

I tre år har forskningsmiljøer i NCE Raufoss og NCE Micro- and Nanotechnology i Horten samarbeidet om å utvikle intelligente kraftmaster i aluminium. Kraftmastene er intelligente i den forstand at de kan tenke selv og gi beskjed om hvordan de har det. Mastene kan forutse hendelser, som strømbrudd og mastevelt. Systemet skal gjøre det enklere for nettleverandørene å planlegge nødvendig vedlikehold og å forhindre strømbrudd og skader.

Publisert onsdag 6. januar 2016
Seniorforsker
911 96 311