Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogen kommer!

– Vi har gjort store investeringer hele veien, og i 2017 skal vi ha en fyllestasjon og 10 trucker som går på hydrogen. Vi skal kjøre en pilot på hydrogendrevet lastebil, og ved årsskiftet 2017/2018 skal vi ha to distribusjonsbiler som går på dette drivstoffet, sa direktør ASKO Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen.
– Vi har gjort store investeringer hele veien, og i 2017 skal vi ha en fyllestasjon og 10 trucker som går på hydrogen. Vi skal kjøre en pilot på hydrogendrevet lastebil, og ved årsskiftet 2017/2018 skal vi ha to distribusjonsbiler som går på dette drivstoffet, sa direktør ASKO Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen.
Asko fikk skryt, mens Enova fikk stryk på SINTEF-seminaret om hydrogen i Oslo 5. april. Og alle foredragsholdere var enige om at hydrogen som drivstoff er like rundt hjørnet.

Direktør Jørn Arvid Endresen i ASKO Midt-Norge fortalte om hvordan bedriften har jobbet målbevisst siden 2005 for å ta i bruk hydrogen i transportsektoren.

– Vi har gjort store investeringer hele veien, og i 2017 skal vi ha en fyllestasjon og 10 trucker som går på hydrogen. Vi skal kjøre en pilot på hydrogendrevet lastebil, og ved årsskiftet 2017/2018 skal vi ha to distribusjonsbiler som går på dette drivstoffet, sa Endresen.

Insentiver som kan gi hydrogen et løft

Leder i Energi -og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, mente det viktigste insentivet politikerne kunne bidra med, var "stayer-evne".

– Vi var det første landet der folk flest kjører el-bil. Det skyldtes avgiftsfritak og andre goder, og vi må kjøre samme opplegget for hydrogen, selv om trafikkanter med nullutslipp må finne seg i å betale noe etterhvert, sa han. – Det ble satt av HY for skilt med hydrogenbiler samtidig med EL for el-biler, og vi får etterhvert finne ut om det skal være noen særregler i tillegg for hydrogen.

Elvestuen oppmuntret alle storbyer til å benytte bymiljøpakkene, og la vekt på at det lokale engasjementet er viktig. Han trakk fram arbeidet i Akershus fylkeskommune som et godt eksempel.

Hvor er flaskehalsene?

Samtlige foredragsholdere mente at bygging av fyllestasjoner og infrastruktur var det første som måtte på plass. – Vi har mistet et år med å vente på Enova, sa Solveig Schytz, Venstre-politiker fra Akershus, og fikk støtte fra Steffen Møller-Holst fra SINTEF. Han trakk fram vakuumet som kom etter at Transnova gikk inn i Enova, og mente mye kunne ha vært vunnet om Enova kunne hatt en lignende planmessig modell som ASKO.

– Mange av utfordringene i norsk klimapolitikk ligger i at ambisjoner og uttalte mål trenger å konkretiseres. Det må være en systematikk for å drive politikken framover, en ASKO-filosofi. Møller-Holst understreket hvor viktig de første pilotene og demonstratorene var. Det er disse vi kan lære av.

Aktive tilhørere

De omlag seksti tilhørerne i salen var aktive med innspill og spørsmål. Per Sørli fra Hydica AS foreslo for eksempel småskala produksjon av hydrogen for å få fortgang på området. Fyllestasjoner hjemme i garasjen mente han var fullt mulig å få til.

Se Video av foredragsholderene:

Akershus fylke som en drivkraft på hydrogen i transport
v/ leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz

Akershus fylke som en drivkraft på hydrogen i transport v/ leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz
Akershus fylke som en drivkraft på hydrogen i transport v/ leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz

Hydrogen – for klima, miljø og verdiskaping (pdf)
v/ markedsdirektør Steffen Møller-Holst, SINTEF

Hydrogen – for klima, miljø og verdiskaping v/ markedsdirektør Steffen Møller-Holst, SINTEF
Hydrogen – for klima, miljø og verdiskaping v/ markedsdirektør Steffen Møller-Holst, SINTEF

ASKOs planer for å ta i bruk hydrogen i transportsektoren (pdf)
v/ direktør ASKO Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen

ASKOs planer for å ta i bruk hydrogen i transportsektoren v/ direktør ASKO Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen
ASKOs planer for å ta i bruk hydrogen i transportsektoren v/ direktør ASKO Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen

Insentiver som kan gi hydrogen et løft
v/ leder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen

Insentiver som kan gi hydrogen et løft v/ leder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen
Insentiver som kan gi hydrogen et løft v/ leder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen

Utforsk fagområdene