Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruksnæringen bør tenke nytt

Bilde av professor Torger Reve
Næringsliv, biologer og ingeniører må jobbe tettere sammen for at Norge skal beholde sin posisjon som en ledende havnasjon.

Det mener den profilerte BI-professoren Torger Reve, som synes det er synd at Ocean Space Centre i Trondheim ennå ikke er blitt realisert.
- Ocean Space Centre burde vært her allerede. En samling av de ulike kunnskapsmiljøene innen havrommet er avgjørende for å opprettholde Norges internasjonale posisjon, sier Reve, som holdt et engasjerende foredrag under Ocean Week på Gløshaugen nylig.

Tverrfaglighet er nødvendig

Reve er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI. Han mener at det må en stor omstilling til i næringen.
- Hver tredje jobb i oljenæringen forventes å forsvinne. Da er omstilling helt nødvendig. Jeg sa dette allerede i 2012, og sier man ting mange nok ganger så får man til slutt rett, smiler han.
Norges store satsinger innen havrommet er olje og gass, maritim og sjømat. Store deler av veksten forventes å komme innen havrommet i tiden som kommer også, men det gjelder å tenke nytt, mener professoren. I tillegg til de tradisjonelle næringene vil vind- og bølgeenergi bli store satsinger, gruvedrift på havbunnen, utvinning av annen mat i havet enn fisk og mye, mye mer som vi ennå ikke vet om.
- Befolkningen øker og maten til den stadig økende befolkningen må komme fra havet. Men for å lykkes med dette må de som kan teknologi, ingeniørene, samarbeide med de som kan mye om fisken, biologene. I tillegg må forskerne samarbeide tett med næringslivet, for hvis ikke er det umulig å få tatt i bruk teknologien, sier professoren.

- Bør lære av ungdommen

Bjørn Haugland i DNV GL snakket til en fullsatt sal under Ocean Week. Han var veldig opptatt av at Norge må jobbe hardt for å beholde sin posisjon som en av de ledende nasjonene innen havromsteknologi i verden.
- Verden ser til oss når det kommer til innovasjon i havrommet. Det må vi sørge for at skjer i tiden fremover også. Vi har bare sett toppen av isfjellet når det kommer til muligheter innen shipping, og da spesielt når det kommer til digitalisering, sier Haugland.
Fremtidens kloke hoder var til stede under Ocean Week. Studenter fra NTNU viste fram en båt som de har laget i samarbeid med MARINTEK. Ungdommene skal i sommer delta i en internasjonale båtkonkurranse med nyvinningen.
- Ungdommene er født i den digitale tidsalderen. De er veldig dyktige på å tenke miljø og innovasjon samtidig, avslutter Haugland.

Utforsk fagområdene