Til hovedinnhold
Norsk English

Båthavner forvandles til aktivitetssenter

Da Arendal Havn måtte oppgradere for et par år siden, krevdes det nytenking. Behovet for ulike aktiviteter og attraksjoner var mange, men arealet på land var begrenset. Ill.: Meyer Norschau Design.
Da Arendal Havn måtte oppgradere for et par år siden, krevdes det nytenking. Behovet for ulike aktiviteter og attraksjoner var mange, men arealet på land var begrenset. Ill.: Meyer Norschau Design.
Som førstemann i Norge flytter Arendal havn bygg og aktiviteter fra land til sjø. På flytende moduler.

Et bygg på fire sammenkoblede flåter ligger allerede klart på havna utenfor Arendal. Det skal enten innredes som et såkalt «velværebygg» til selskaper, møter og bursdager, eller som garderober, toaletter og dusjer koblet mot et større flytende svømmebasseng.

Det er også utviklet en brokonstruksjon fra land hvor båter kan passere under- noe som gjør området mer tilgjengelig og oversiktlig.

FAKTA:

OFU- står for Offentlig Forskning og utviklingskontrakt, og er en tilskuddsordning administrert av Innovasjon Norge som skal bidra til å utvikle nye produkter og løsninger.

Det innebærer at man har en offentlig kunde (Arendal Havn) og et konsortium av bedrifter i tillegg til forskning – og utviklingspartnere som sammen utvikler en løsning der Innovasjon Norge er medfinansiør.

Partnerne i konsortiet er Ertec AS, Hydrolift AS, Csub as, Sandøy Båtdekk AS og FoU-partnerne CFD Marine, Inventas, Meyer Norschau Design og SINTEF.

Forretningsplan

Kyststripa på Sørlandet er ettertraktet på sommerstid, og for båtfolket er havner med gode tilbud, populære. Da Arendal Havn måtte oppgradere for et par år siden, krevdes det nytenking. Behovet for ulike aktiviteter og attraksjoner var mange, men arealet på land var begrenset.

–Samtidig hadde man et ønske om noe som «løftet havna» og trakk besøkende på sommerstid, forteller prosjektleder i SINTEF, Bjørnar Henriksen.

Det ble inngått en OFU-kontrakt – en prosjektordning administrert av Innovasjon Norge. Gjennom at offentlige aktører og privat virksomhet samarbeider, skal ordningen bidra til å utvikle nye produkter og løsninger. Slik ble det mulig å danne en sammenslutning av flere bedrifts- og forskningspartnere og sette opp en prosjekterings- og utviklingsplan over tid.

Det vil være muligheter for god infrastruktur, bading, lek og aktiviteter uansett vær. Ill,: Meyer Norschau Design.

Det vil være muligheter for god infrastruktur, bading, lek og aktiviteter uansett vær. Ill.: Meyer Norschau Design.

Fleksible moduler

Ertec som er hovedsøker i prosjektet, undersøkte om andre i Norge hadde tenkt tanken om å flytte funksjoner ut på sjøen, men fant kun rene flytebrygger med funksjoner lagt på land.

–Tilbakemeldingene fra en rekke andre havner var imidlertid den samme, sier daglig leder Geir Horst Søraker; – alle manglet de areal på land for ulike funksjoner.
–Vi bestemte oss derfor for å utvikle fleksible løsninger med moduler eller flåter som kunne imøtekomme ulike ønsker i havna gjennom å kobles sammen og bli flyttbare i ulike løsninger.

Robuste modeller for styrkeberegninger

Men man kan ikke bare ta et garderobeanlegg og og flytte det ut på sjøen. Å utvikle løsninger som dette krever beregninger og analyser for blant annet styrke og sikkerhet. For hvordan oppfører et flytende bygg seg i kuling og bølger, og hva med et flytende anlegg med folk som flytter seg eller klumper seg sammen?

I Arendals-prosjektet har bedriften CFD Marine gjort både beregninger og analyser med utgangspunkt i standarder og dimensjoneringer som ligger til grunn for dimensjonering av skip, cruisebåter og flytende anlegg. I tillegg er det kjørt en rekke strukturerte strømningsanalyser for å finne ut hvordan lokale forhold påvirker det flytende anlegget.

Dette er en av de ferdige modulene med toilet og dusj. Flyteelementene skal forankres ned til havbunnen og inn til land.

Dette er en av de ferdige modulene med toilet og dusj. Flyteelementene skal forankres ned til havbunnen og inn til land.

Flyteelementene er forankret ned til havbunnen og inn til land.
–Vi har en grunnmodell med fire moduler. Om man ønsker å utvide ytterligere, blir det et kost-nytte-spørsmål, sier Søraker. –Belastningene blir gjerne store og sammenkoblingene kan bli dyre.

Åpning til våren

–De fleksible løsningene gjør at man nå vil få til å legge aktivitet ut rundt/tett på gjestehavnen. Det vil være muligheter for god infrastruktur samt bading, lek og aktiviteter uansett vær, og tanken er at antall plasser i havna skal økes fra 160 til 220 til sommeren, opplyser Bjørnar Henriksen i SINTEF

Partene i konsortiet samarbeider med DNV for prinsippgodkjennelse av modulene i gjestehavnen, og planene er åpning av den nye havna i mai måned.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson