Til hovedinnhold
Norsk English

Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa

Et nytt doktorgradsprosjekt i regi av SINTEF Fiskeri og havbruk og EXPOSED skal gjøre arbeidshverdagen for ansatte i havbruksnæringen sikrere.

Seniorforsker og nå doktorgradsstipendiat ved NTNU Ingunn Marie Holmen går i januar i gang med arbeidet med å se på HMS og hvordan begrense risiko for ulykker og skader innen næringen. Å sikre god overvåking og oppfølging av sikkerhet og risiko under drift skal gi tryggere drift på anleggene.

- Havbruksnæringa vokser og det er behov for å systematisere kunnskapen og komme fram til en beste praksis når det gjelder sikkerhetsstyring. Dette blir stadig viktigere ettersom merder og dermed også arbeidsplasser etter hvert flytter seg lenger fra land, noe som gjør lokalitetene mer eksponert og byr på nye utfordringer. Mannskap og utstyr blir i større grad prisgitt naturkreftene og må forholde seg til mer ekstreme værforhold, med blant annet kraftigere vind, bølger og sterkere strømmer, forklarer Holmen.

- Et spesielt fokus vil ligge der det skjer flest alvorlige personulykker, nemlig under løfteoperasjoner med kran, og der det er fortøyninger og liner i spenn. Her vil vi se på hvordan vi kan sikre operasjonene som utføres på dekk. Vi må se på arbeidsprosedyrer både på utstyr og innredning, teknisk utstyr og utformingen av disse. Det utføres enormt mange operasjoner av mange arbeidslag, og det er derfor viktig at man vet hvem som gjør hva og når. For å sikre dette må det utvikles gode systemer og sikre samhandling av disse, og sikkerhetsfunksjoner må være standard, påpeker Holmen.

Med sin bakgrunn fra ulike forskningsprosjekter innen ekstreme arbeidsmiljø har sivilingeniøren, som har jobbet i SINTEF siden 1992, solid erfaring innen feltet.

Underveis i doktorgradsarbeidet vil Holmen samarbeide med oppdrettsselskap, fartøysprodusenter, tjeneste- og utstyrsleverandører. Hun understreker at det er spesielt givende å få jobbe med ei næring som står foran mange utfordringer og ei spennende framtid.

- Jeg ser fram til å jobbe fram anbefalinger for industrien - sammen med industrien. Det har vært en tendens til å «glemme» menneskene til fordel for produktet, fisken. Men skal næringa utvikle seg i riktig retning, må vi også gjøre det attraktivt å jobbe der, understreker Holmen.

Fokusområder i doktorgraden

Barrierestyring
Gjennom å identifisere og vurdere farer skal det utvikles sikkerhetsfunksjoner i havbruksoperasjonene, både på det fysiske og organisatoriske planet. I arbeidet med dette vil det blant annet hentes inspirasjon fra andre næringer, der både offshore og bygg og anlegg nevnes.

Automatisering og fjernstyring
Større avstand til anleggene og mer utsatte arbeidsforhold gjør at man i større grad ønsker å fjernstyre drifta, og å automatisere manuelle operasjoner. På denne måten kan man redusere risikoen for ansatte, men samtidig vil dette også påvirke arbeidstakernes arbeidssituasjon og beslutningstakingen.

Risikohåndtering ved manuelle operasjoner
HMS-krav og retningslinjer for manuelle operasjoner og utstyr skal utvikles for arbeidsplassene i havbruk. Eksisterende reguleringer og god praksis fra både fiskeri- og offshoreindustrien skal legges til grunn for dette, og tilpasses næringen. Dette skal gjøres i samarbeid med myndighetene.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson