Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre fisk og edle dråper fra ny tråler

Totalutnyttelse av fisken er målet for den nye tråleren Molnes som er bygget om til en flytende produksjonsplattform for unike og ferske fiskeprodukt.

Nordic Wildfish har satset på å ta i bruk ny teknologi for å bevare kvaliteten til fisken fra den hentes fra havet til den serveres hos forbruker.

Fersk fisk med prima kvalitet
SINTEF har vært med helt fra den nye prosesslinja var på tegnebrettet, og var med da båten ble lansert på verftet i Ålesund. –Levendelagring, som gir bedre fiskekjøtt, er noe vi har testet i et forskerprosjekt og det er første gang det tas i bruk på en trålbåt, forteller forskningssjef Hanne Digre. Levendelagring sammen med elektrobedøving av fisken før den avlives, gir bedre arbeidsmiljø, produktkvalitet og dyrevelferd. Elektrobedøveren ombord på Molnes er utviklet av SeaSide i samarbeid med SINTEF.

Det finnes i dag maskiner for automatisk bløgging av oppdrettslaks, men foreløpig kreves det noe utvikling før disse kan benyttes på villfisk. SINTEF Fiskeri og havbruk AS jobber sammen med OptimarStette med å utvikle automatisk bløggemaskin som kan benyttes for villfisk. Å bløgge fisken raskt gir enda høyere produktkvalitet. Det gir også et mye bedre arbeidsmiljø for mannskapet ombord som slipper tungt og ensformig arbeid.

Verdifulle oljer fra restene
Molnes er også den første hvitfiskbåten med hydrolyseanlegg ombord. Gjennom hydrolyse kan fiskeslo og avkapp gjøres om til olje og proteinpulver som er svært etterspurte produkter. Etter at fisken er slaktet og filetert, er det om lag 40 prosent av vekta som ikke blir benyttet til noe produkt. Hydrolyseanlegget gjør det mulig å øke utnyttelsen av råstoffet mer optimalt og gir også en økt fortjeneste når produktene når nye markeder. Reder Tore Roaldsnes har vært opptatt av å ta vare på alt fra fisken som hentes opp for å få lov til å fortsette å høste av våre felles ressurser.

Utforsk fagområdene