Til hovedinnhold
Norsk English

99% av fiskerne trives på jobb

I fiskerhelseundersøkelsen er 1000 heltidsfiskere spurt om hvordan de selv oppfatter sin egen helse og arbeidshverdag. Jevnt over melder de om god helse og høy trivsel.

Last ned Fiskerhelseundersøkelsen her

Godt miljø gir god helse

Den norske fiskeflåten sysselsetter om lag 9 000 heltidsfiskere. Mange yrkesfiskere har sin hverdag om bord på store, moderne havgående fartøy med døgnkontinuerlig drift og er en del av et mannskap som arbeider på skift. De fleste driver derimot fiske nærmere kysten og en betydelig andel av disse arbeider alene om bord. Fysiske og psykiske arbeidsforhold kan påvirke arbeidstilfredshet ot trivsel. Fiskerne fremhever selv miljøet, kameratskapet og selvstendigheten som viktige årsaker til at de trives.

Første undersøkelse på 30 år

Undersøkelsen har hatt som mål å kartlegge fiskernes oppfatninger av egen helsetilstand, og hvordan de oppfatter at helseplager henger sammen med arbeidet og arbeidsmiljøet om bord. Sist gang en lignende undersøkelse ble gjennomført var på 80-tallet. –Det er på høy tid at det ble gjennomført en ny undersøkelse. Fiskerne fortjener at det blir satt fokus på arbeidsmiljø og helse slik at vi kan se på hvilke faktorer som bidar til god helse, tilhørighet og trivsel og forebygge sykdom og fravær, sier Trine Thorvaldsen som er en av forskerne bak undersøkelsen.

Tror på framtida

Fiskerne ble også spurt om hvordan de vurderer framtiden i fiskeryrket. På spørsmålet "Tror du at du er fisker også om fem år?" svarte 74 prosent av de aktive fiskerne ja, 16 prosent nei og 9 prosent vet ikke. Det er fiskere over 60 år som oftest svarer nei, men ser man bort fra denne gruppen som nærmer seg pensjonsalder, er det flest unge som svarer at de ikke tror de er fiskere om fem år. –Det er en veldig høy andel som ser positivt på fremtida i fiskeryrket, jeg tror at kunnskapen fra fiskerhelseundersøkelsen kan bidra til at enda flere ønsker å stå lenge yrket, sier Thorvaldsen.

Forebyggende arbeid og teknologisk utvikling er viktig

Fiskerhelseundersøkelsen viser at over halvparten av fraværet hos deltakerne skyldes arbeidsrelatert skade og at 42 prosent bekymrer seg for at arbeidet kan påvirke helsen negativt på sikt. –Både forebyggende arbeid og utvikling av teknologiske løsninger for å ivareta fiskernes helse vil være viktig for å få flestmulig til å bli i yrket, avslutter Thorvaldsen.

Publikasjon: SINTEF A27653

Utforsk fagområdene

Kontaktperson