Til hovedinnhold
Norsk English

- Et flytende kunnskapssenter

Marine Harvest ønsker å bygge Blue Revolution Center (BRC) med mål om å finne nye teknologiske løsninger for oppdrettsnæringen.

I juni ble det sendt inn en konsesjonssøknad om å få lov til å investere i forskningsinfrastruktur oppimot eksponert havbruk. Marine Harvest har valgt å samarbeide med MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk, i tillegg til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

- Vi ønsker å sette standarden for fremtidens havbruk. Det unike med dette prosjektet er at teknologiutviklingen skal være på fiskens premisser, sier Vice President i MARINTEK, Bård Wathne Tveiten.

Det er sendt inn en konsesjonssøknad om å få lov til å investere i forskningsinfrastruktur oppimot eksponert havbruk. Det forventes et svar på denne søknaden i løpet av høsten 2016. Senteret skal ligge mellom Sula og Frøya, og vil inneholde både auditorium og flere havmerder hvor leverandørindustrien kan teste ut nye foringssystem, nye måter å hente ut slaktefisk eller droner for overvåkning av anleggene.

- Dette blir et flytende kunnskapssenter. Vi håper søknaden blir innvilget og at vi kan jobbe videre med dette prosjektet. Det ville vært spennende, sier Tveiten.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson