Til hovedinnhold

- Et flytende kunnskapssenter

Marine Harvest ønsker å bygge Blue Revolution Center (BRC) med mål om å finne nye teknologiske løsninger for oppdrettsnæringen.

I juni ble det sendt inn en konsesjonssøknad om å få lov til å investere i forskningsinfrastruktur oppimot eksponert havbruk. Marine Harvest har valgt å samarbeide med MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk, i tillegg til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

- Vi ønsker å sette standarden for fremtidens havbruk. Det unike med dette prosjektet er at teknologiutviklingen skal være på fiskens premisser, sier Vice President i MARINTEK, Bård Wathne Tveiten.

Det er sendt inn en konsesjonssøknad om å få lov til å investere i forskningsinfrastruktur oppimot eksponert havbruk. Det forventes et svar på denne søknaden i løpet av høsten 2016. Senteret skal ligge mellom Sula og Frøya, og vil inneholde både auditorium og flere havmerder hvor leverandørindustrien kan teste ut nye foringssystem, nye måter å hente ut slaktefisk eller droner for overvåkning av anleggene.

- Dette blir et flytende kunnskapssenter. Vi håper søknaden blir innvilget og at vi kan jobbe videre med dette prosjektet. Det ville vært spennende, sier Tveiten.

Publisert tirsdag 27. september 2016
Markedsdirektør
+47 982 30 438