Til hovedinnhold
Norsk English

Parallell utvikling av produkt, produksjonsprosess og verdikjede

Prototype celle til montasje av brannsensorer. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing
I prosjektet Parabel skal en ny metode for parallell utvikling av produkt, produksjonsprosess og verdikjede for høyintegritets brannvarsling utvikles.

Autronica Fire and Security er ledende innovatør, produsent og leverandør av brannsikkerhetsutstyr. I prosjektet Parabel samarbeider SINTEF Raufoss Manufacturing, SINTEF Teknologi og samfunn, HV Plast og Inventas med Autronica for å utvikle nye løsninger for produksjon av høyintegritet brannvarslingssensorer.

Et av målene i prosjektet er å utvikle ny branndetektor for olje- og gassindustrien. Produktet som skal utvikles vil bestå av en ny produktplattform for alarmsystem.  Det nye produktet må tilfredsstille en rekke tekniske, funksjonelle og økonomiske krav for å være konkurransedyktig i markedet. Produksjonssystemet må håndtere små batcher innenfor et stort variantspekter, og antall varianter forventes å øke. Man må derfor etablere en fleksibel produksjonslinje som kan redusere omstillingstiden kraftig. Dette stiller også krav til design av produktet. I prosjektet jobbes sammen med forskjellige interessenter for å analysere hvordan verdikjeden påvirker produktdesignet og ytelsen til produksjonssystemet.

Innovasjon

For å nå målene er det et behov for å utvikle en metode som kan analysere produktfunksjonalitet, produksjonssystem og verdikjeden i parallell. I prosjektet benytter man prinsipper fra 'concurrent engineering', som tradisjonelt betrakter design av produkt og produksjonsprosess i parallell. En tredje dimensjon, som analyserer hvordan verdikjeden påvirker denne utviklingsprosessen, tilføres i tillegg og dette prinsippet er kalt tredimensjonal concurrent engineering. Det finnes begrenset kunnskap om hvordan disse tre områdene påvirker hverandre og det mangler konkrete metoder og retningslinjer for hvordan man får til slik parallell utvikling i praksis. Innovasjonsgraden i prosjektet er derfor høy.

Overordnede idé

Den overordnede ideen en for verdiskapning i prosjektet er å utvikle og teste en metode for parallell utvikling av produkt, produksjonsprosess og verdikjede. Prosjektet avsluttes i juni 2017 og vil bidra til å øke kunnskapen om hva som må til for at norske bedrifter kan beholde produksjon i eget hus, og bidra til å sikre den tette koblingen mellom produktutvikling og produksjon. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Parabel

Prosjektvarighet:

01.02.2014 - 01.06.2017

Utforsk fagområdene