Til hovedinnhold
Norsk English

Parabel

I prosjektet Parabel skal en ny metode for parallell utvikling av produkt, produksjonsprosess og verdikjede for høyintegritets brannvarsling utvikles. For å nå dette målet er det et behov for å utvikle en metode som kan analysere produktfunksjonalitet, produksjonssystem og verdikjeden i parallell.

Prototype celle til montasje av brannsensorer. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing

I prosjektet Parabel samarbeider SINTEF Raufoss Manufacturing, SINTEF Teknologi og samfunn, HV Plast og Inventas med Autronica Fire and Security, ledende innovatør, produsent og leverandør av brannsikkerhetsutstyr, for å utvikle nye løsninger for produksjon av høyintegritet brannvarslingssensorer. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Tredimensjonal concurrent engineering

Den overordnede ideen en for verdiskapning i prosjektet er å utvikle og teste en metode for parallell utvikling av produkt, produksjonsprosess og verdikjede for høyintegritets brannvarsling. For å nå hovedmålet er det et behov for å utvikle en metode som kan analysere produktfunksjonalitet, produksjonssystem og verdikjeden i parallell. I prosjektet benytter man prinsipper fra 'concurrent engineering', eller design av produkt og prosess i parallell. En tredje dimensjon som analyserer hvordan verdikjeden påvirker denne utviklingsprosessen vil tilføres og dette prinsippet kalles tredimensjonal concurrent engineering.

Branndetektor til olje- og gassindustrien

Et av målene i prosjektet er å utvikle en ny branndetektor til olje- og gassindustrien. Produktet som skal utvikles vil bestå av en ny produktplattform for alarmsystem. Det nye produktet må tilfredsstille en rekke tekniske, funksjonelle og økonomiske krav for å være konkurransedyktig i markedet. Produksjonssystemet må håndtere små batcher innenfor et stort variantspekter, og antall varianter forventes å øke. Man må derfor etablere en fleksibel produksjonslinje som kan redusere omstillingstiden kraftig. Dette stiller også krav til design av produktet. I prosjektet jobbes sammen med forskjellige, interessenter for å analysere hvordan verdikjeden påvirker produktdesignet og ytelsen til produksjonssystemet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2014 - 01.06.2017