Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt produksjonskonsept for variantproduksjon

Produksjon av rørdeler hos Pipelife Norge. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing
I dag opplever bedrifter i prosessindustrien en stadig økende etterspørsel etter flere produkttyper og -varianter. I prosjektet MIX skal et nytt produksjonskonsept utvikles som muliggjør produksjon av et større antall varianter med tilsvarende kostnadseffektivitet.

Prosessindustrien kjennetegnes av divergerende materialflyt: få råvarer blir til et større antall halvfabrikata og komponenter. Det er særlig materialer i store volum som produseres og eksporteres fra Norge for videreforedling andre steder i verden, men vi har også bedrifter nedstrøms i verdikjeden som produserer diskrete komponenter som enten selges direkte til sluttkunden eller inngår i større produktstrukturer. I fagterminologien betegnes dette ofte som semi-prosessindustri.

Innovasjon

I dette prosjektet samarbeider SINTEF Raufoss Manufacturing, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU med Pipelife Norge og Raufoss Technology, to bedrifter som produserer henholdsvis rørsystemer og hjuloppheng i aluminium. Når etterspørselen etter flere varianter øker, har man behov for å utvikle konsepter som håndterer et økende antall varianter like kostnadseffektivt. En forutsetning for dette er fleksibel automatisering som håndterer variantmiks like effektivt som produksjon med få varianter.

Automatisering og digitalisering

Siste trinn i verdikjeden hos Pipelife Norge innebærer produksjonsprosesser som preges av kundetilpasning og mye manuelt arbeid. I slike prosesser er det ofte operatørens kunnskap som sikrer at utfallet er et vellykket produkt. Automatisering krever derfor at denne kunnskapen kan videreforedles til en digital beskrivelse av prosessen. I tillegg kan det være nødvendig å redesigne prosessene for å tilpasse de til bruk av industriroboter og annen automatiseringsteknologi.

Til sammen muliggjør dette 1) produksjonsløsninger med høy grad av fleksibilitet og 2) minimal omprogrammering og omstilling for å produsere et stort variantspekter av produkter. Disse temaer står sentralt i prosjektet og det arbeides blant annet med digitalisering og automatisering av produksjon av rørdeler hos Pipelife Norge.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

MIX

Prosjektvarighet:

01.07.2013 - 30.06.2016

Utforsk fagområdene