Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt bokprosjekt

Et nytt bokprosjekt er nå sluttført, og er et bidrag fra NTNU og industriaktører i Samarbeidsforum Marin til å gjøre realfag mer interessant. MARINTEK har bidratt aktivt i arbeidet med boka, som har tittelen "Havromsteknologi", og er på 450 sider.

Den er skrevet av anerkjente fagfolk som professor Leif Lundby og ulike andre fremtredende fagfolk ved NTNU/institutt for marin teknikk i Trondheim, flere med tilknytning til MARINTEK. Boka omhandler et vidt spekter av temaer: Stabilitet, motstand, materialteknologi, styrke, maritim historie, reguleringsteknikk, marin biologi, fornybare energikilder mm. Alt satt i sammenheng med "havrommet", som er avgjørende for Norges fremtid.

I stedet for å ta utgangspunkt i matematikk og fysikk, er det overordnede perspektivet "Havrommet", og anvendelse/samfunnsnytte er i fokus. Boken går ikke veldig dypt i hvert enkelt tema, men gir elevene likevel en meget god innsikt. Beregninger vektlegges slik at elevene kommer fram til svar som ikke kun er basert på synsing. Utstrakt bruk av grafikk, boka er tilpasset dagens ungdom i videregående skole. Faglig sett er boka basert på matematikk/fysikk fra videregående skole. Den er koblet mot prosjekt knyttet til faget Teknologi- og forskningslære og Ocean Space Race ("Havromskappløpet"), som finner sted på Tyholt i mars hvert år.

Det blir nå sendt klassesett gratis til skoler over hele landet, som et tilbud i opplæringen. Boka er finansiert av en rekke bedrifter som er tilsluttet Samarbeidsforum Marin, deriblant MARINTEK. Største bidragsyter er Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse/Rederiforbundet. MARINTEK er en aktiv bidragsyter i Samarbeidsforum Marin, og styrelederen i forumet er forskningssjef Per Magne Einang fra MARINTEK. Boka inneholder også en rekke fotografier og eksempler fra forsøk gjennomført ved MARINTEKs laboratorier på Tyholt.

Utforsk fagområdene