Til hovedinnhold
Norsk English

Ny testmetode for vindturbiner

Dette er en modell av en vindturbin. Her testes den med fysiske bølger og vind - innendørs. Et slikt forsøk er aldri gjort før, ifølge forskerne som sto bak eksperimentet. Foto: Ingvil Snøfugl.
Dette er en modell av en vindturbin. Her testes den med fysiske bølger og vind - innendørs. Et slikt forsøk er aldri gjort før, ifølge forskerne som sto bak eksperimentet. Foto: Ingvil Snøfugl.

Nylig ble det gjennomført en modelltest av en flytende vindturbin på en måte ingen andre har gjort tidligere. Forskerne tilførte modellen fysiske bølger og simulerte vinden – alt i sanntid.

Innlegget Ny testmetode for vindturbiner dukket først opp på Gemini.no.

MODELLFORSØK: Modellen i havlaboratoriet ble påført kraftige, fysiske bølger og vind oppimot 25 meter i sekundet fra sanntids simulatorer.

Fakta:

Formål: Prøve ut ny testmetode

Hvor: Havlaboratoriet ved MARINTEK i Trondheim

Turbin: Modell i 1:30 skala, dvs 4 meter testmodell tilsvarer 120 meter høy vindturbin i reelle omgivelser.

Forskere: MARINTEK, NTNU og NOWITECH.

– De fleste havbassengene er bygget for å teste olje- og gassinstallasjoner. De simulerer bølger veldig bra, men måler ikke vind av samme kvalitet som en vindtunnel. MARINTEK har ingen vindtunnel, og vi fant derfor ut at vi heller kan simulere vind. Det gir svært nøyaktige resultater, sier forskningsleder ved SINTEF-sekskapet MARINTEK, Petter Andreas Berthelsen.

Forskere fra NTNU og MARINTEK har jobbet over lengre tid for å utvikle testmetoden, som går ut på å påføre turbinen vindkraft ved hjelp av et dataprogram. Programmet styrer et motor- og trådsystem som er festet til modellen. Forskerne kan derfor enkelt endre tallmaterialet i dataprogrammet for å kunne tilpasse kraften fra vinden til bevegelsene i bølgene.

 

 

– Det var en stor utfordring å få satt opp hele systemet og ikke minst å få det til å fungere. Men til slutt lykkes vi og fikk gjennomført modelltesten på en flott måte. Det var spennende å teste grenser og se hvor mye vind og bølger vi kunne tilføre modellen. Vi har gjennomført tester ingen har gjort tidligere og det er vi stolt av, sier prosjektleder i MARINTEK, Maxime Thys.

Sanntidstesting gir økt kontroll

Erin Bachynski er ikke i tvil om at denne måten å teste på er fremtidsrettet. Hun er spesialist på hvordan vind og bølger påvirker vindturbiner og var i dette forsøket kvalitetssikrer.

– Ved hjelp av sanntidssimulering har vi full kontroll på alle laster og selve modellen er enklere og kortere fordi vi ikke trenger rotormen styrer vinden ved hjelp av et motor- og snorsystem. Testmetoden vår er mer nøyaktig og effektiv enn andre metoder på markedet, sier hun.

– Jeg synes det er spennende å se at det er utvikling på måter å teste ting på. Det er et veldig komplekst lastbilde som skal på en vindturbin. Ofte kan det bli kompliserte og dyre tester. Om man klarer å forenkle det ved hjelp av hybride metoder som dette, så er det kjempefint, sier Trond Landbø, ansvarlig for fornybar energi for konsulentfirmaet Dr. techn. Olav Olsen.

Landbø håper og tror at enklere og bedre tester kan føre til mer nøyaktig og billigere design av fremtidens flytende vindturbiner.

– Per i dag er spesielt flytende vind for dyrt. Det er ikke kommersialiserbart. Det er påkrevd at det blir nye løsninger på dette her, avslutter Landbø.

Forskningen er utført i regi av FME NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology), som er finansiert av Forskningsrådet, industri og deltakende forskningsorganisasjoner.

Innlegget Ny testmetode for vindturbiner dukket først opp på Gemini.no.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson