Til hovedinnhold

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og SINTEF styrker samarbeidet

Landets fremste miljøer innen IKT-sikkerhet trapper opp samarbeidet for at Norge skal stå bedre rustet i kampen mot dataangrep.

Bildet er tatt i laboratoriet til NSM. Her måles blant annet elektromagnetisk stråling fra IKT-produkter som PC-skjermer, radioer til Forsvaret, kryptobokser o.l., for å avklare hvor langt de stråler, og om de trenger ekstra sikring mot elektromagnetisk stråling.
Bilde: NSM / Pål Rødahl. Bildet er tatt i laboratoriet til NSM. Her måles blant annet elektromagnetisk stråling fra IKT-produkter som PC-skjermer, radioer til Forsvaret, kryptobokser o.l., for å avklare hvor langt de stråler, og om de trenger ekstra sikring mot elektromagnetisk stråling.

Økt risiko, flere dataangrep og stort skadepotensiale er bakteppet for samarbeidet mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og SINTEF. Det som startet med en rammeavtale og et pilotprosjekt i 2012 har nå blitt utvidet til en rekke områder innen IKT-sikkerhet.

Internasjonalt ledende miljø

- Samarbeidet startet med et enkelt prosjekt, men har i ettertid vokst. Kompetanse NSM tidligere måtte utenfor landets grenser for å innhente, viste seg å være tilgjengelig ved SINTEF i Trondheim, sier seksjonssjef Hans-Petter Gundersen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

En av NSMs oppgaver er å godkjenne telefoner beregnet for gradert tale. SINTEF har hjulpet NSM med å konstruere en lukket basestasjon, en såkalt PICO-celle, slik at tester av telefoner blir mest mulig realistiske uten at man trenger å koble seg til eksisterende GSM-nett.

Partnerne jobber også sammen for å avdekke sårbarheter i pc-skjermer beregnet for gradert informasjon.

– NSM har unik kompetanse og erfaring som er av stor verdi for våre forskere. Vi er i felleskap godt i gang med en rekke prosjekter og forstudier som skal bidra til å redusere risiko for private og offentlige virksomheter, sier Aage Thunem, konserndirektør i SINTEF IKT.

Sikre møterom og videokonferanser

En del av NSMs arbeid er gradert, og som en konsekvens av dette har 18 ansatte i SINTEF blitt sikkerhetsklarert. Det har blitt opprettet et sikret møterom i SINTEFs lokaler i Trondheim, og det jobbes nå med å etablere et videokonferanserom som er godkjent for gradert video og tale.

- SINTEF har kompetanse på kommunikasjonsteknologi som NSM kan dra nytte av. Blant annet har SINTEF tidligere gjennomført forskning på kommunikasjon under vann på oppdrag for oljeindustrien som har vist seg å ha verdi også for oss, avslutter Gundersen i NSM.

Om NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Om SINTEF

SINTEF utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning, og er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF har 2000 medarbeidere som siste år utførte 5300 oppdrag for 3600 kunder til en verdi av 3 milliarder kroner.

Instituttet SINTEF IKT utfører forskning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for industrien og det offentlige.

Kontakt

Kjetil Berg Veire, kommunikasjonssjef i NSM,
tlf.: 915 14 931, epost:

Aage Thunem, konserndirektør i SINTEF IKT,
tlf.: 930 58 951, epost:

Publisert onsdag 10. juni 2015