Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og SINTEF styrker samarbeidet

Bildet er tatt i laboratoriet til NSM. Her måles blant annet elektromagnetisk stråling fra IKT-produkter som PC-skjermer, radioer til Forsvaret, kryptobokser o.l., for å avklare hvor langt de stråler, og om de trenger ekstra sikring mot elektromagnetisk stråling.
Bilde: NSM / Pål Rødahl. Bildet er tatt i laboratoriet til NSM. Her måles blant annet elektromagnetisk stråling fra IKT-produkter som PC-skjermer, radioer til Forsvaret, kryptobokser o.l., for å avklare hvor langt de stråler, og om de trenger ekstra sikring mot elektromagnetisk stråling.
Landets fremste miljøer innen IKT-sikkerhet trapper opp samarbeidet for at Norge skal stå bedre rustet i kampen mot dataangrep.

Økt risiko, flere dataangrep og stort skadepotensiale er bakteppet for samarbeidet mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og SINTEF. Det som startet med en rammeavtale og et pilotprosjekt i 2012 har nå blitt utvidet til en rekke områder innen IKT-sikkerhet.

Internasjonalt ledende miljø

- Samarbeidet startet med et enkelt prosjekt, men har i ettertid vokst. Kompetanse NSM tidligere måtte utenfor landets grenser for å innhente, viste seg å være tilgjengelig ved SINTEF i Trondheim, sier seksjonssjef Hans-Petter Gundersen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

En av NSMs oppgaver er å godkjenne telefoner beregnet for gradert tale. SINTEF har hjulpet NSM med å konstruere en lukket basestasjon, en såkalt PICO-celle, slik at tester av telefoner blir mest mulig realistiske uten at man trenger å koble seg til eksisterende GSM-nett.

Partnerne jobber også sammen for å avdekke sårbarheter i pc-skjermer beregnet for gradert informasjon.

– NSM har unik kompetanse og erfaring som er av stor verdi for våre forskere. Vi er i felleskap godt i gang med en rekke prosjekter og forstudier som skal bidra til å redusere risiko for private og offentlige virksomheter, sier Aage Thunem, konserndirektør i SINTEF IKT.

Sikre møterom og videokonferanser

En del av NSMs arbeid er gradert, og som en konsekvens av dette har 18 ansatte i SINTEF blitt sikkerhetsklarert. Det har blitt opprettet et sikret møterom i SINTEFs lokaler i Trondheim, og det jobbes nå med å etablere et videokonferanserom som er godkjent for gradert video og tale.

- SINTEF har kompetanse på kommunikasjonsteknologi som NSM kan dra nytte av. Blant annet har SINTEF tidligere gjennomført forskning på kommunikasjon under vann på oppdrag for oljeindustrien som har vist seg å ha verdi også for oss, avslutter Gundersen i NSM.

Om NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Om SINTEF

SINTEF utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning, og er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF har 2000 medarbeidere som siste år utførte 5300 oppdrag for 3600 kunder til en verdi av 3 milliarder kroner.

Instituttet SINTEF IKT utfører forskning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for industrien og det offentlige.

Kontakt

Kjetil Berg Veire, kommunikasjonssjef i NSM,
tlf.: 915 14 931, epost:

Aage Thunem, konserndirektør i SINTEF IKT,
tlf.: 930 58 951, epost:

Utforsk fagområdene