Til hovedinnhold
Norsk English

Nanoteknologi kan gjøre både vindturbiner og subseafabrikker billigere og bedre

Illustration: Et ferrofluid formet av en magnet. (From Wikipedia)
Illustration: Et ferrofluid formet av en magnet. (From Wikipedia)
Vi på SINTEF Energi jobber for tida med et konsept der vi vil bedre kjøling av transformatorer ved hjelp av magnetiske nanopartikler. Hvorfor det?

Jo, dette kan gjøre blant annet offshore vindmøller og subseafabrikker rimeligere å bygge, mer robuste og enklere å vedlikeholde.

Bedre og billigere vindkraft
Vindkraft er en viktig fornybar energikilde vi er nødt til å utnytte for å redusere global oppvarming, samtidig som det på sikt kan bli en ny storindustri for Norge. Problemet er at utbygging, drift og ikke minst vedlikehold av vindparker er dyrt, og det er et stort potensiale for forbedring som kan gjøre det billigere og mer konkurransedyktig.

En av grunnene til at det er dyrt, som det går an på å gjøre noe med i løpet av få år, er at transformatorene som brukes ikke tåler den varmepåkjenningen som variabel vind nødvendigvis gir. De for kortere levetid, må byttes ut, og sånt koster penger.

En av utfordringene i dag er at tunge komponenter, slik som transformatorer, må løftes opp i toppen av turbintårnet under bygging, og senere vedlikeholdes der oppe. Transformatorene har ofte begrenset effekt fordi de utvikler mye varme. Vår idé er å blande inn nanopartikler i transformatoroljen, som bedrer kjølingen og dermed gjør transformatorene mindre, lettere og mer pålitelige. Dette kan gjøre vindturbiner både billigere å bygge og vedlikeholde. (Illustrasjonsbilde: Oxygen)

Måten å løse det problemet på er å sørge for bedre kjøling av transformatorene som vi jobber med i NanoHX prosjektet.  

Kjøling på havets bunn
Vi har sett i det siste så har norsk olje og gass et økende kostnadsproblem. Nye funn ligger på dypere vann, og det blir veldig dyrt å sette opp en plattform på hvert felt. En løsning er å prosessere olje og gass ubemannet på havbunnen, såkalt Subsea Factory (subseafabrikk).

På slike installasjoner finnes det kraftelektronikk, som må kjøles. Siden dette er på havbunnen er vedlikehold veldig dyrt, så man trenger pålitelige løsninger. Samtidig er trykket høyt, noe som hindrer endel vanlige pålitelige løsninger.

''Kommersialisering kan være mulig i et 5-års perspektiv.

NanoHX konseptet er også relevant for Subsea Factory. Vi tror vi kan få til å lage effektive, kompakte og pålitelige kjølesystemer. Vi ser for oss at disse kan brukes subsea, og å komme tidlig inn på denne nye teknologien vil gi et konkurransefortrinn for norske leverandører. Kommersialisering kan være mulig i et 5-års perspektiv.

Vi har allerede gjort innledende studier i NanoHX som virker lovende, men vi trenger mer forskning slik at dette på sikt kan tas i bruk av norsk industri og også selges til utlandet.

Her kan du lese enda mer om prosjektet.

48 norske forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering. SINTEF Energi AS er et av disse instituttene. Basisfinansieringen brukes til aktiviteter som bidrar til langsiktig kunnskapsutvikling og er med på å utvikle fremtidens forskningsområder. Dette er et eksempel på et prosjekt som er finansiert gjennom basisfinansieringen: NanoHX.

Teksten er tidligere publisert på #SINTEFenergy

Utforsk fagområdene