Til hovedinnhold

Kabler i fyr og flamme på 1100 °C

" Tenk om kabelen selv hadde god nok brannbeskyttelse, det ville revolusjonert dette markedet.

Testkablene etter at branntesten er ferdig og beskyttelsen er ødelagt. Kabelen klarte kravet på 30 minutter i 1100 °C.
Testkablene etter at branntesten er ferdig og beskyttelsen er ødelagt. Kabelen klarte kravet på 30 minutter i 1100 °C.

Når SP Brandteknik og SINTEF Energi skal samarbeide blir det heftig. SP fyrer opp ovnen sin med gass og SINTEF rigger en høyspentforsyning. En kabelprodusent har laget en ny type brannsikker mellomspent kabel som skal testes, den skal tåle 1100°C i minst 30 minutter under full spenning uten å feile...

Mange steder kreves brannbeskyttelse av kabler og noen få steder kreves beskyttelse mot det vi kaller hydrokarbonbrann, altså olje og gas i full fyr. Dette kan være steder som offshore, på skip og i prosessanlegg. Den vanlige måten å beskytte kabler på i slike områder er å «bokse» dem inn, noe som er fryktelig dyrt – vi snakker vekt, volum, ventilasjon og vedlikehold.

Les mere om dette i #SINTEFenergy blog

Publisert fredag 6. mars 2015
Forsker
416 28 082