Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan oppnår vi nullfeilproduksjon?

Fly motorer lages i et høyautomatisert miljø. Foto: GKN Aerospace Norway
Nullfeilproduksjon i autonome produksjonssystemer, hvordan kan det oppnås? I NAP-prosjektet som startet i juni og avsluttes om fire år, skal dette utforskes.

Produksjonssystemer er komplekse og feilårsakene er mange. Automatisering kan være en løsning, men tradisjonelle helautomatiserte løsninger mangler adaptivitet. Bedriftene har derfor utviklet produksjonssystemer hvor mange operasjoner fremdeles er manuelle. I NAP-prosjektet skal nye tekniske og organisatoriske produksjonsløsninger utvikles - løsninger som er basert på adaptivitet og autonomi og understøtter nullfeilvisjonen. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Innovasjon

SRM, SINTEF Teknologi og samfunn og de industrielle partnerne GKN Aerospace Norway, Benteler Aluminium Systems Norway og Nammo Raufoss, skal samarbeide for å forske på og utvikle industrielle løsninger for nullfeilproduksjon, adaptivitet i produksjonssystemene og menneskesentrert, autonom organisering av produksjonsarbeid. Innovasjonen i prosjektet har et teknisk utgangspunkt i endrede metoder for å oppnå nullfeilproduksjon basert på både adaptivitet og autonomi.

Autonomi er en grunnleggende forutsetning for adaptivitet når det gjelder teknisk kompliserte systemer og mennesker som skal styre eller betjene slike. Organisasjonens evne til å utnytte teknologien i et adaptivt produksjons­system stiller nye krav til kompetanse og organisering. Et viktig nyhets­element i innovasjonen vil være den redefinerte operatørrollen, samt forskning på hvilken informasjon som må genereres og hvordan den skal pre­senteres for best mulig utnyttelse av teknologi og mennesker.

Prosess, produksjonssystem og organisasjon

Industripartnerne i prosjektet er alle etablerte bedrifter med lang erfaring og mye kunnskap om sine prosesser og bruk av teknologi. En oppnåelse av nullfeilproduksjon vil kreve en analyse og forståelse av produksjonssystemene og forskning og utvikling av løsninger basert på (1) nullfeil og adaptivitet i prosessene, (2) IT-løsninger for implementasjon av adaptivitet og (3) nye måter å organisere arbeid på. Målet er å oppnå nullfeilproduksjon basert på adaptivitet og autonomi i prosess, produksjonssystem og organisasjon.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NAP

Prosjektvarighet:

16.06.2015 - 01.04.2019

Utforsk fagområdene