Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan jobber vi med energipolitikk?

Politikk og styring representerer den samfunnsfaglige ekspertisen i SINTEF Energi AS. I nær dialog med vår energiteknologiske kompetanse, tilbyr SINTEF Energi helhetlige analyser for private og offentlige interessenter både i Norge og internasjonalt.

Viktige områder er energipolitikk, rammebetingelser, samfunnsaksept som skaper bedre kunnskapsgrunnlag og beslutningsprosesser for aktører innen energi- og tilgrensende sektorer.

Les mer på vår blogg #SINTEFenergy