Til hovedinnhold
Norsk English

Fullskalatester av skip

Forskningsprosjektet SimVal prøver å oppnå økt forståelse for manøvreringsevnen til fartøy under ulike værforhold. Det unike med prosjektet er at det utføres både fullskalatester, modelltester i MARINTEKs laboratorium og simuleringer.

Prosjektet ble startet i 2013 og kommer til å holde på til 2016. Ved halvgått løp møttes industri- og forskningspartnere på MARINTEK for å diskutere framdriften. Samtidig fikk prosjektet en ny og viktig industripartner.
- Det er veldig inspirerende å møtes. Samtidig er det viktig at vi nå har fått på plass en ny industripartner Havyard Design & Solutions, og dermed sikret god finansiering av prosjektet, sier forsker ved MARINTEK, Ørjan Selvik.

Utvikler datasimuleringsverktøy

Både NTNU og MARINTEK er involvert i prosjektet, som er et kompetanseprosjekt for næringslivet. Det vil si at Forskningsrådet finansierer 80 prosent av prosjektet, mens industrien bidrar med 20 prosent. Totalt har SimVal en økonomisk ramme på 18 millioner kroner.
- Målet er å bedre forståelsen for hvordan bølger, strøm og vind påvirker manøvreringsevnen til fartøy. Vi har også fokus på å forbedre datasimuleringsverktøyet vårt, sier UTC koordinator i Rolls Royce Marine, Leif Vartdal.

I SimVal brukes både fullskalaforsøk, modellforsøk og simuleringer. Torghatten Nord og Island Offshore er også partnere i SimVal, og bidrar med sine skip (LNG ferga "Landegode" og plattform supplyfartøyet "Island Condor") for å få realisert fullskalaforsøkene.
- NTNU er inne i prosjektet med fokus på grunnforskning, mens MARINTEK har et mer anvendt fokus. Videre i prosjektet vil data fra både modell- og fullskala bli grundig analysert og dette vil bli interessant i forhold til å komme nærmere i forståelsen av hvordan fartøy påvirkes av værforholdene, sier Vartdal.
- Hvordan vil resultatene påvirke hvordan skip bygges i framtida?
- Resultatene kan bidra til å endre detaljer i skrogutforming og hvordan vi integrerer våre propell- og manøversystem i fartøyet. Dette har betydning for posisjoneringsevnen til fartøyet. Klarer offshorefartøy å holde posisjonen lengre enn i dag før de må avslutte operasjonen pga for eksempel dårlige værforhold, vil det være en viktig konkurransefaktor for rederen, sier Vartdal.


Partner fra Singapore

Gopala Krishnan fra Singapore Polytechnic (en av prosjektets internasjonale deltakere) var også til stede under møtet på MARINTEK. De ønsker å lære mer om denne tematikken. Det er vedtatt å bygge havbasseng og på sikt skipsmodelltank ved universitetet i Singapore.
- Vi har et tosidig fokus. Bygge opp kunnskap om den maritime industrien og samtidig lære mer om avanserte simuleringer og modelltester, sier Krishnan.
Her kan dere lese mer om SimVal

Kontaktperson