Til hovedinnhold

Fortsatt underrapportering av svikt

En ny meldeordning skulle bidra til å minske antallet uønskede sykehushendelser. Men kriteriene for hva som skal rapporteres, er for uklare til å bedre pasientsikkerheten, ifølge ny rapport.

lege og papirer
I den nye ordningen sendes meldingene til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hensikten har vært å ha fokus på læring av feil, og at meldingene skal frikobles tilsyn og redsel for sanksjoner. Foto: ThinkStock

På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet har forskere fra SINTEF evaluert den nye meldeordningen fra 2011. Departementet har ønsket å undersøke om den nye ordningen gir bedre pasientsikkerhet, og om meldingene kan brukes til å avklare årsaker til svikt og forebygge at tilsvarende skjer igjen.

Tidligere ble varsling av uønskede hendelser innen spesialisthelsetjenesten sendt til Statens Helsetilsyn, men ordningen ble lagt om for noen år siden fordi man mente det foregikk en underrapportering. I den nye ordningen sendes meldingene til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hensikten har vært å ha fokus på læring av feil, og at meldingene skal frikobles tilsyn og redsel for sanksjoner.

Les hele artikkelen på Gemini.no

Publisert onsdag 21. januar 2015
Seniorrådgiver
982 45 132

Prosjektvarighet:

15.06.2014 - 01.12.2014