Til hovedinnhold
Norsk English

– Vindkraft er et godt klimatiltak

Forskningsleder John Olav Giæver Tande er en av energiforskerne som tar til motmæle mot økonomi-professor i debatten om vindkraft i Norge. Arkivfoto: SINTEF / Thor Nielsen
Forskningsleder John Olav Giæver Tande er en av energiforskerne som tar til motmæle mot økonomi-professor i debatten om vindkraft i Norge. Arkivfoto: SINTEF / Thor Nielsen
To energiforskere mener professor i samfunnsøkonomi tar feil, når han hevder at vindkraftutbygging i Norge er samfunnsøkonomisk ulønnsom og ikke har noe med klimapolitikk å gjøre.

Med tillatelse fra Adresseavisen, gjengir vi her et innlegg som Magnus Korpås og John Olav Giæver Tande hadde på trykk i Adresseavisen onsdag 30.

Korpås er professor ved NTNUs Institutt for elkraftteknikk. Giæver Tande er forskningsleder ved SINTEF Energi.

Her er innlegget:

Portrett av mann

Magnus Korpås er professor ved NTNUs Institutt for elkraftteknikk.

Klikk for å åpne

Portrett av mann

John Olav Giæver Tande er forskningsleder ved SINTEF Energi

Klikk for å åpne

«I Adressa 21. september 2015 påstår Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi, NTNU, at vindkraftutbygging i Norge er samfunnsøkonomisk ulønnsom og ikke har noe med klimapolitikk å gjøre. Vi mener dette er direkte feil.

Vindkraft er et godt klimatiltak: Vindkraft gir ingen utslipp av klimagasser. En moderne vindmølle bruker bare få måneder på å produsere like mye energi som ble brukt til å lage den. Mer ren fornybar energi bidrar til reduserte klimautslipp, enten den kommer fra vind, vann eller sol.

Satsing på fornybar energi er et godt og nødvendig klimatiltak, i likhet med CO2-håndtering og energieffektivisering. Skontoft har tidligere vist til EUs kvotesystem som argument for at vindkraft ikke har noen klimaeffekt.

Det er riktig at kvotesystemet for utslipp bare vil gi varige utslippskutt hvis færre kvoter blir tilgjengelig. Men EUs kvotesystem har flere kvoter enn det industrien har behov for. Dette gjør at bedriftene ikke trenger å kutte sine utslipp.  Økt tilførsel av fornybar kraft vil imidlertid gi EU en god grunn til å redusere antallet kvoter, noe som i neste omgang vil gi reelle utslippskutt.

Vindkraft er samfunnsøkonomisk lønnsomt: I fjor ble det installert 50 GW ny vindkraft i verden, et resultat av investeringer på omlag 500 milliarder norske kroner. Kostnadene for vindkraft har falt kraftig de siste årene, og vindkraft er nå etter vannkraft den billigste kilden til ny kraft i Norge, ref NVE rapport fra tidligere i år.

I Stern-rapporten fra 2006 slåes det fast at kostnaden ved klimaendringer er langt større enn kostnaden av tiltak for å motvirke disse. Dette bekreftes også av Citigroup rapport fra tidligere i år.

Det er da vanskelig å tenke seg at vindkraft som bidrar til redusert global oppvarming, og dermed bidrar til å unngå enorme kostander ved klimaendringer, på generelt grunnlag skulle være samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Vi skal imidlertid ikke påstå at vindkraft er lønnsomt overalt og til enhver tid. Det handler om å finne de gode prosjektene.

Norge og verden har bruk for mer fornybar kraft, og utbygging av vindkraftverk er et effektivt og godt tiltak som trengs i arbeidet med å sikre overgangen til fremtidens bærekraftige energisystem. Anders Skonhoft vil ha det til at vindkraftutbygging i Norge er samfunnsøkonomisk ulønnsom og ikke har noe med klimapolitikk å gjøre. Der tar han feil.»

Utforsk fagområdene