Til hovedinnhold
Norsk English

- Hybridskip snart på markedet

ABB er overbevist om at skip med hybride fremdriftssystemer er fremtiden og regner med å signere sin første kontrakt i løpet av 2015. Sammen med NTNU og MARINTEK tester de nå ut teknologien i en toppmoderne hybridlab.

- ABB kommer til å signere sin første kontrakt i løpet av 2015, og vi regner med at det første hybridskipet et på vannet til neste år. Hybride fremdriftssystemer på skip reduserer utslippet og drivstofforbruket betydelig, sier Børre Gundersen, FoU-leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.
ABB, NTNU og MARINTEK inviterte nylig pressen inn i sin nye hybridlabb på Marinteknisk senter i Trondheim. De ville vise fram den påkostede labben og samtidig presentere noen foreløpige resultat fra forsøkene som har pågått ett års tid.


Lavere drivstofforbruk

- Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere løsninger for bedre og mer energieffektive fremdriftssystemer for marine systemer. Det vi har funnet ut så langt er at et likestrøms kraftsystem inkludert et energilager vi kunne gi 10-15 prosent lavere drivstofforbruk og utslipp enn et tradisjonelt vekselstrømsystem. Dette fordi energilageret optimaliserer driften til forbrenningsmotoren, som igjen gir lavere forbruk, reduserte driftskostnader, lavere utslipp av klimagasser og partikler, og ikke minst økt pålitelighet for kraftsystemet, sier Anders Valland, forskningsleder ved MARINTEK.
Forskerne ser for seg at hybridmotorer vil kunne fungere spesielt effektivt oppimot offshoreoperasjoner, hvor skip utfører mange ulike arbeidsoppgaver ofte i svært varierende værforhold.


Billigere og bedre batteri

- Batteriet kan ta toppene, mens forbrenningsmotoren kan fungere på sitt mest optimale nivå. Samtidig trenger ikke de fremtidige skipene å ha så store forbrenningsmotorer som i dag, men heller mindre motorer og batterier som backup/sikkerhetsnett, sier Valland.
ABB tror at det kan bli et stort marked for el-fartøyer og el-hybrid-fartøyer de neste årene. En av årsakene er at ekspertene forventer en fordobling av kapasiteten i batteriene innen 2020, uten at kostnadene øker vesentlig. I tillegg er miljøgevinsten vesentlig.
- Hybridisering av 230 OSV/AHTS (Offshore Supply Vessel/Anchor Handling Tug Supply) på norsk sokkel kan redusere CO2-utslipp med 400.000 tonn, tilsvarende 163 000 gjennomsnittlige norske bilder, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

- Myndighetene må tenke nytt

For å oppnå denne gevinsten, mener fagfolkene at det er viktig å bygge allianser ut i industrien og forskningsinstitusjonene. Men ikke minst også oppimot myndighetene.
- Rammebetingelser må tilpasses behovet for teknologiutvikling. Det er i dag svært vanskelig å få på plass revolusjonerende ny teknologi innenfor anbudsrammer som er tilrettelagt for tradisjonell tenkning innen skipstransport, sier Valland.
MARINTEK, NTNU og ABB er innstilt på å fortsette innovasjonsarbeidet i flere år framover. For forskerne forventer en teknologiutvikling av skipsbatteri som kan gi oppimot 30-40 prosent reduksjon i utslippene i forhold til dagens forbrenningsmotorer. Når man samtidig vet at innenriks sjøfart og fiske står for en fjerdedel av de samlede utslippene fra transportsektoren av CO2 til luft i Norge, er det verdt å fortsette forsknings- og utviklingsarbeidet.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson