Til hovedinnhold
Norsk English

Gir anbefalinger ved ombruk

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk går gjennom det juridiske rammeverket og kritiske punkter som angår ombruk av byggematerialer.