Til hovedinnhold

Gir anbefalinger ved ombruk

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk går gjennom det juridiske rammeverket og kritiske punkter som angår ombruk av byggematerialer.

Publisert onsdag 28. mai 2014